38 miljoen elektrotoestellen en lampen ingezameld in 2017

Er tekent zich een nieuwe trend af: we zamelen steeds meer kleine, compactere en lichtere toestellen in

In 2017 heeft Recupel via haar netwerk ruim 38 miljoen elektrische en elektronische apparaten ingezameld. Dat is te danken aan een winnende combinatie: onze RecyclePunten zijn gemakkelijk bereikbaar en mensen zijn ook beter op de hoogte van het inzamelnetwerk. In gewicht is de hoeveelheid elektroapparatuur die de Belgische bevolking heeft ingezameld iets gedaald in vergelijking met vorig jaar. De reden voor deze nieuwe trend is dat elektrotoestellen steeds compacter, kleiner en lichter worden. Denk maar aan flatscreens die de beeldbuizen hebben vervangen.

In totaal zijn er in 2017 meer dan 38 miljoen elektrotoestellen (38.122.530 apparaten) ingezameld. Dat is 17,4% meer dan de ruim 32 miljoen elektrotoestellen (32.471.606 apparaten) in 2016. 

"We behouden onze toppositie onder de landen die elektro inzamelen en recycleren. Het voornaamste is dat deze apparaten worden omgezet in nieuwe grondstoffen en dat België een doeltreffende en wereldwijd erkende 'urban mine' wordt," aldus Peter Sabbe, CEO van Recupel. 

De fracties klein elektro en lampen zijn goed voor meer dan 90% van het ingezamelde aantal stuks. 

"We willen dat iedere consument met zijn afgedankt klein elektro en lampen in zijn favoriete winkel terecht kan in een RecyclePunt. Er is sprake van een duidelijke bewustwording bij de consument. Klein elektro hoort niet in de vuilnisbak, dat wordt gerecycleerd!" zegt Peter Sabbe. 

Het aantal ingezamelde apparaten stijgt voor deze twee categorieën met respectievelijk 19,92% en 14,53%. Toestellen uit de fractie « GrootWit » (wasmachines, vaatwassers etc.) en de fractie « Koel/Vries» (koelkast, diepvriezers, etc.)  kennen een groei van 1,23% en 2,50%. 

 "We stellen vast dat kleine elektrotoestellen echt steeds kleiner worden," zegt Els Verberckmoes, Treatment Manager bij Recupel. "Apparaten worden compacter en lichter, en daardoor daalt ook het totale tonnage van alle afgedankte elektroapparaten die in 2017 zijn ingezameld."

Belgische consumenten en bedrijven hebben in 2017 111.000 ton aan oud elektro ingezameld (ten opzichte van 115.000 ton in 2016). Een daling  is merkbaar bij de inzameling van beeldbuisschermen (oude tv's en monitors). Daar daalt het volume met 15,51%. Beeldbuisschermen zijn op de Belgische markt immers niet meer verkrijgbaar. Belgische consumenten kopen tegenwoordig flatscreens, die veel lichter zijn dan hun voorgangers.

Ook in het aantal ingezamelde kg per inwoner stellen we hetzelfde vast: 9,80 kg/inwoner in 2017 (in vergelijking met 10,2 kg/inwoner in 2016).

Het totale inzamelcijfer stijgt zelfs tot 117.000 ton als we ook alle ingezamelde professionele toestellen in rekening nemen zoals bijvoorbeeld kopieermachines, medische scanners of automaten. Een indrukwekkend cijfer voor België. De inzameling van professionele apparaten steeg van 4.000 ton in 2016 naar meer dan 6.000 ton in 2017.  Deze stijging is vooral te danken aan een verhoogde rapportering van al onze partners.

Ook op het vlak van hergebruik is België koploper met meer dan 4 miljoen toestellen die in hergebruik genomen werden. De hergebruiksector, die in volle groei is in ons land, draagt zo bij aan de verdere vooruitgang van de circulaire economie. 

“Een groot aantal toestellen krijgt een tweede leven dankzij ondernemingen uit de sociale economie in Wallonië, leden van de federatie RESSOURCES. En er blijft potentieel. Jobcreatie is de grote meerwaarde van deze hergebruikactiviteiten waarbij afdankte apparaten na een grondige opknapbeurt terug op de markt gebracht worden. » verduidelijkt Arabelle Rasse, communicatieverantwoordelijke bij RESSOURCES. Ook in Vlaanderen zet KOMOSIE samen met Recupel in op het sluiten van de kringloop. “Goed voor het milieu, maar ook goed voor mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt. Dankzij de inzameling en de reparatie van goederen, zoals elektrische apparaten, vinden zij een zinvolle job in De Kringwinkel. Zorgvuldig omgaan met mens en milieu dus.” zegt Marleen Vos, algemeen directeur van KOMOSIE.

Het is de ambitie van Recupel om inspanningen te blijven leveren om een circulaire maatschappij en een circulaire economie tot stand te brengen, waar afval wordt omgezet in grondstoffen die tot in het oneindige kunnen worden hergebruikt. Samen met alle betrokken partijen uit de hergebruik- en recyclagesector maken we van België zo een 'urban mine'. 

Contacteer ons
Ingrid Nolet Recupel
Ingrid Nolet Recupel
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel