788 279 elektrotoestellen hergebruikt in België in 2015

Bijna de helft werd dankzij samenwerking Recupel en hergebruikcentrales van Komosie (Kringwinkels) en Ressources op de tweedehandsmarkt gebracht

In 2015 zijn bijna 800 000 binnengebrachte elektro-toestellen via de kringloopsector op de tweedehandsmarkt aangeboden. De structurele samenwerking waarbij Recupel als leverancier fungeert voor de koepelorganisaties Komosie (o.m. de Kringwinkels) en Ressources neemt bijna de helft van deze toestellen voor haar rekening en werpt dus haar vruchten af. Ieder jaar stijgt het aantal elektrotoestellen die kunnen ingezet worden voor hergebruik door de  samenwerking tussen deze drie. “We raden de consument aan om zich eerst af te vragen of het toestel dat hij afdankt te herstellen is, maar hebben ook systemen ingebouwd om te controleren of een afgedankt toestel voor de hergebruiksector van nut zou kunnen zijn”, zeggen de drie organisaties in koor.

Zowel Komosie (de Kringwinkels) als Ressources kunnen steeds meer elektrotoestellen aan de man brengen. “En daar is expertise voor nodig, want de meeste toestellen moeten eerst hersteld worden. Aangezien toestellen constant evolueren moeten onze werknemers zich voortdurend bijscholen. Een uitdaging waar we steeds performanter in worden”, zegt Marleen Vos, Algemeen Directeur van Komosie. “Samen met Recupel definiëren we ook de criteria die bepalen wanneer een toestel nog richting hergebruik kan gaan.”

De bijscholing gebeurt ook in samenwerking met producenten. Zo heeft de kringloopsector toegang tot platformen die voor en door producenten zijn opgericht. Daar vinden ze nuttige informatie over herstellingen en kunnen ze indien nodig de juiste onderdelen bestellen.

De Kringwinkels hebben zich gespecialiseerd in de herstelling van “Groot Wit”, een term die toestellen zoals koelkasten, wasmachines, vaatwassers en ovens omvat… “Deze herstelde apparaten worden verkocht met een garantie van één jaar, en gemiddeld voor een derde van de prijs van een nieuw toestel van hetzelfde type. Ze beantwoorden aan de vraag van een vaak kwetsbaar publiek die op zoek is naar noodzakelijke toestellen voor een goede prijs/kwaliteit verhouding.”, verduidelijkt Cécile Patris, Directrice van Ressources.

Hergebruik maakt integraal deel uit van de Recupel keten. “Ons partnerschap met de sector is door de jaren heen gegroeid en we zijn zeer tevreden over de resultaten. Onze bedoeling is om de kringloopsector te bedienen van genoeg bruikbaar oud elektro om hun activiteiten te ontwikkelen, wat de laatste jaren mooi gelukt is en nog verder moet ontwikkeld worden”, aldus Peter Sabbe, CEO van Recupel. “Bovendien genereren deze activiteiten momenteel 349 jobs, een heel belangrijke gegeven.”

De samenwerking gebeurt ook op andere vlakken. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of RecyclePunten geplaatst kunnen worden in de vele Kringwinkels, waar klanten dan terecht kunnen met hun kapotte lampen en klein elektro.

 

Over Komosie

KOMOSIE is de koepel van MilieuOndernemers in De Sociale Economie.

KOMOSIE geeft organisaties als De Kringwinkels en Energiesnoeiers een gezicht naar de buitenwereld. Door 1 merk te creëeren, campagnes uit te werken, partners te zoeken, cijfers te verzamelen of langs te gaan bij politici. Zo willen we onze leden een stem geven en op de kaart plaatsen. Maar we organiseren ook opleidingen, ervarings- en kennisuitwisseling en begeleiding op de werkvloer voor onze leden. Zo kunnen ze bijleren, professioneler worden en nog meer uitblinken in wat ze doen. KOMOSIE gaat ook op zoek naar nieuwe opportuniteiten die te maken hebben met het kruispunt van sociale economie en milieu.
Zo zetten we ook in op organisaties die sociaal aan de slag gaan rond voedseloverschotten.

Over Ressources

Het RESSOURCES netwerk verzamelt een zestigtal bedrijven van de sociale economie die actief zijn in de sector van afvalvermindering door inzameling, hergebruik en valorisatie van middelen. Het is zowel actief in “klassieke” fracties (textiel, grof vuil, elektr(on)isch materiaal) als in fracties in ontwikkeling (hout, fietsen, bouwafval, groenafval, industriële diensten en printer cartridges). De 5 grote centra gespecialiseerd in groot elektro-afval in Wallonië en Brussel zijn gegroepeerd onder het label electroREV. Ze worden erkend door Recupel en bieden kwaliteitsvol en gereviseerd tweedehandsmateriaal aan met 1 jaar garantie. Deze bedrijven van de sociale economie dragen ook bij aan de socio-professionele integratie van meer dan 230 stagiaires en genereert jobs voor 215 mensen met een afstand tot de klassieke arbeidsmarkt.

Contacteer ons
Bruno Fierens woordvoerder, Recupel
Bruno Fierens woordvoerder, Recupel
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel