Bebat, Fost Plus en Recupel lanceren ‘afvalapp’ voor smartphone en tablet

Bebat, Fost Plus en Recupel lanceren ‘afvalapp’ voor smartphone en tablet

Nieuwe app Recycle! biedt antwoord op alle afvalvragen

Brussel, 15 januari 2014 – Vandaag lanceren Bebat, Fost Plus en Recupel Recycle!: een nieuwe mobiele applicatie voor smartphone en tablet. De ambitie is hoog: deze app moet dé referentie worden voor alle vragen over afvalophaling en -sortering in België. De applicatie helpt op een eenvoudige manier met het sorteren van de verschillende fracties, toont de weg naar de dichtstbijzijnde inzamelpunten en integreert de afvalkalender van jouw stad of gemeente, inclusief handige meldingen. De app werd ontwikkeld voor iOS en android smartphones en tablets en is gratis verkrijgbaar. Ondanks het feit dat België bij de best scorende landen ter wereld inzake selectieve inzameling en recyclage behoort, twijfelen we soms nog over de sorteerregels, over wat de correcte manier is om bepaalde afvalfracties af te danken, of we vergeten eenvoudigweg ons afval tijdig buiten te zetten. Om deze problemen aan te pakken, slaan Bebat, Fost Plus en Recupel nu de handen in elkaar met de lancering van Recycle! Deze app brengt alle informatie over correct sorteren en inzamelen van de verschillende afvalfracties naar je smartphone of tablet. De app heeft drie functionaliteiten die het leven een stuk makkelijker maken. Zo biedt de ophaalkalender naast een week- of maandoverzicht van de inzamelingen in je gemeente of stad ook de mogelijkheid om herinneringen voor de inzamelingen in te stellen. Onder de sorteerwijzer vinden gebruikers een overzichtelijke lijst met de sorteerregels voor de meest uiteenlopende types afval – van huishoudelijke verpakkingen, over batterijen, tot elektronische toestellen. Je kan ten slotte ook alle inzamelpunten in je buurt raadplegen, inclusief de openingsuren van de containerparken. Vanuit de kaartweergave krijg je bovendien de snelste weg ernaartoe meteen op je scherm.

“De consument is nog te vaak onzeker over waar bepaalde soorten afval afgedankt moeten worden”, vertelt Peter Coonen, gedelegeerd bestuurder bij Bebat. “Het is dus belangrijk dat alle partijen binnen de afvalsector samenwerken om de consument eenduidig te informeren. Vanaf nu kan de consument duidelijke en gepersonaliseerde informatie opvragen via zijn smartphone.”

“Met Recycle! mikken we vooral op gebruiksgemak”, vertelt ook William Vermeir, gedelegeerd bestuurder bij Fost Plus. “Wie is er nooit vergeten zijn afval tijdig buiten te zetten? Met de handige ophaalkalender in Recycle! behoort dit tot de verleden tijd. Wie weet zal de app op termijn de ophaalkalender zelfs vervangen.”

 “Vroeger moest de Belg steeds te rade gaan bij verschillende bronnen om te weten waar hij bepaalde producten moest afdanken ”, zegt Peter Sabbe, general manager van Recupel. “Dankzij onze app heeft hij of zij steeds toegang tot de juiste informatie, aangepast aan zijn woonplaats. Het is nu veel eenvoudiger om snel te weten te komen wat de correcte manier is om je van afval te ontdoen.”

Recycle! is in drie talen beschikbaar (Nederlands, Frans en Engels) en werd ontwikkeld door Gentse app-ontwikkelaar In The Pocket. Voor de integratie van de lokale ophaalkalenders werken Bebat, Fost Plus en Recupel samen met de verschillende afvalintercommunales. Op dit ogenblik konden al de ophaalkalenders voor twee derde van de Belgische gemeentes worden toegevoegd aan de app. Iedereen kan echter nu al gebruik maken van de sorteerwijzer of de inzamelpunten in de buurt raadplegen.

De afvalapp is vanaf nu gratis verkrijgbaar in de iTunes AppStore en op Google play

Over Bebat

Bebat vzw is opgericht in 1995 door de producenten van batterijen en zorgt ervoor dat bedrijven kunnen voldoen aan hun wettelijke aanvaardingsplicht. Bebat vzw geeft gebruikte batterijen en zaklampen een nieuw leven en behoort tot de wereldtop voor de inzameling van batterijen. In onze meer dan 24.000 inzamelpunten kunnen gebruikte batterijen en zaklampen gratis worden gedeponeerd. Bebat vzw staat in voor de ophaling, sortering en recyclage ervan. Een analyse van 5.000 vuilniszakken toont aan dat 100 kg huisvuil gemiddeld slechts nog 1 batterij bevat, waarmee Bebat een inzamelefficiëntie van 87% behaalt. Meer informatie vindt u op de website www.bebat.be.

Over Fost Plus

De vzw Fost Plus is het erkend privéorganisme dat, voor de bedrijven die bij haar zijn aangesloten, instaat voor de terugname- en informatieplicht met betrekking tot huishoudelijk verpakkingsafval. Met dit doel neemt Fost Plus alle nodige maatregelen om de selectieve inzameling, sortering en recyclage te promoten, te coördineren en te financieren, om zo de door de overheid opgelegde percentages van recyclage (80 %) en nuttige toepassing (90 %) te bereiken.

Fost Plus sensibiliseert ook haar leden om de ecologische voetafdruk van hun verpakkingen te verminderen.

Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over Fost Plus, volg ons op Twitter @fostplus of ga naar onze website www.fostplus.be.

 

Over Recupel en AEEA

Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. Deze activiteiten worden gefinancierd door de Recupel-bijdrage, die de gebruiker betaalt bij aankoop van een nieuw toestel. AEEA worden als gevaarlijke afvalstoffen aanzien en zijn daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. De consument betaalt een Recupel-bijdrage bij elke aankoop van een nieuw huishoudelijk toestel. Deze bijdrage garandeert dat afgedankte apparaten, ingezameld door de distributie en in de containerparken, op een correcte manier worden verwerkt. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be.

Contacteer ons
Erik Lenaers MindShake PR
Erik Lenaers MindShake PR
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel