Café Recupel open voor studenten in oktober

Pop-up café moedigt studenten aan in Gent, Luik en Brussel om oud elektro in te zamelen voor hergebruik of recyclage

Oktober is de studentenmaand voor Recupel, de vzw die de inzameling en recyclage van elektro-afval organiseert in België. In Gent, Luik en Brussel kunnen studenten respectievelijk op donderdag 6, 13 en 20 oktober oude elektro-toestellen afgeven in ruil voor een hotdog, een frisdrank of een frisse pint. “We willen de hele Belgische bevolking de gewoonte aanleren om elektro-toestellen correct af te danken, en studenten zijn daarvoor een zeer belangrijke doelgroep”, zegt CEO Peter Sabbe. De toestellen die de studenten binnenbrengen worden ter plekke onderzocht door de lokale Kringwinkel om te zien of ze hergebruikt kunnen worden. Anders gaan ze richting verwerker, waar ze gemiddeld voor 90% opnieuw grondstof worden. “Ook die informatie willen we meegeven. Studenten moeten weten dat hergebruik en recyclage van elektro-afval belangrijk is voor hun toekomst, maar ook dat ze er deel van uitmaken.”

Café Recupel, een pop-up café dat verschillende Belgische studentensteden aandoet in België, is dit academiejaar voor de eerste keer open. Het is speciaal in het leven geroepen om studenten te sensibiliseren voor elektro-recyclage en het principe van urban mining. “Smartphones, koptelefoons, draagbare luidsprekers, laptops, oortjes, laders… studenten zijn grootverbruikers van tal van elektr(on)ische apparaten”, zegt Peter Sabbe. “Het is dus van groot belang dat zij de gewoonte kweken om die apparaten juist af te danken, maar ook weten waarom dit zo belangrijk is.”  Café Recupel is een ludieke, uitnodigende en heel directe manier om studenten te informeren over e-waste recyclage in België. Recupel doet een oproep aan alle studenten om met het oud elektro dat bij hen op kot rondslingert langs te komen.

Gent, Luik en Brussel zijn de steden waar in oktober Café Recupel zijn deuren opent. Bedoeling is om in de volgende jaren een begrip te worden in de vele studentensteden van België . De inrichting van Café Recupel wil duidelijk maken dat de term “elektro-toestel” vele ladingen dekt. “Alles waar een snoer aanhangt of op batterijen werkt, is een elektrisch of elektronisch toestel en gooi je dus niet zomaar in de vuilnisbak. Je brengt het binnen voor hergebruik of recyclage”, aldus Sabbe. Ook de lokale Kringwinkels zijn systematisch aanwezig. Zij onderzoeken ter plekke of een toestel direct herbruikbaar of herstelbaar is. Is dat niet het geval, gaat het richting verwerker. Daar worden eerst de schadelijke stoffen weggehaald, en pas dan worden de toestellen verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

Studenten vandaag zijn de generatie die steeds meer milieubewust denkt. Zij zijn dus de perfecte ambassadeurs voor onze urban mining activiteiten”, zegt Peter Sabbe. In 2015 werden in België bijna 800.000 toestellen hergebruikt, en kon meer dan 80.000 ton grondstoffen gehaald worden uit ingezameld oud elektro. Die grondstoffen moeten dus niet meer aan de aarde onttrokken worden in klassieke mijnen.  Dat principe van circulaire economie is voor de oudere generatie een nieuw gegeven. De huidige studenten daarentegen zullen het in alle lagen van de samenleving invoeren, en Recupel wil de boodschap meegeven dat de ontwikkeling van urban mining van groot belang is voor de toekomst.

Recyclage begint bij inzameling, en sensibilisering is daarvoor cruciaal. “Iedereen moet weten waar hij of zij terecht kan met oud elektro, en via de zoekfunctionaliteit op onze nieuwe website is het nu heel eenvoudig om snel het dichtstbijzijnde inzamelpunt te vinden”, aldus Sabbe. De Kringwinkel, het recyclagepark en het verkooppunt zelf zijn mogelijkheden. “Speciaal voor klein elektro en lampen installeren we nu ook RecyclePunten in zo veel mogelijk winkelketens. Deze inzamelmogelijkheid is volgens ons perfect voor, jawel, studenten”.

Contacteer ons
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel