In 2019 zamelden we nog nooit zoveel elektro en lampen in

Recupel, de vzw verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van elektro-apparaten en lampen, zamelde in 2019 een record van 122.548 ton in, een stijging van 4,4%. In totaal zijn dit 44 miljoen apparaten. Opvallend: de Belg bracht maar liefst 8 miljoen méér apparaten naar een inzamelpunt van Recupel in vergelijking met 2018. De investeringen in het inzamelnetwerk en de vele communicatiecampagnes werpen zijn vruchten af. Dit is vooral merkbaar in de inzameling van kleine elektronische apparaten, waar een stijging van maar liefst 36% meer apparaten wordt genoteerd. Ter vergelijking: de evolutie 2017-2018 in deze categorie bedroeg 3,5%.

In 2019 zamelde de Belg 122.548 ton afgedankt elektro en lampen in, 4,4% meer dan in 2018. Toen stond de teller op 117.383 ton. Per inwoner stijgt het ingezamelde gewicht van 10,3 kg naar 10,7 kg.

“Dit resultaat zou niet mogelijk zijn zonder de onmisbare schakels in onze keten: de partners in ons inzamelnetwerk, de transporteurs die garant staan voor een veilig en beschermd vervoer, de hergebruiksector die apparaten een tweede leven geven, de erkende verwerkers die aan de hand van hoogtechnologische technieken onze apparaten recycleren tot nieuwe grondstoffen….en uiteraard de consumenten en bedrijven die in 2019 meer dan ooit hun beste beentje hebben voorgezet,” licht Saar Bentein, woordvoerster van Recupel, toe.

8 miljoen stuks meer ingezameld via het netwerk van Recupel

Recupel zamelt zowel huishoudelijke als professionele toestellen, zoals bijvoorbeeld drankautomaten, in. Dit is het totaalcijfer van 122.548 ton of 44 miljoen apparaten. De cijfers zitten nog meer in de lift wat betreft de inzameling van huishoudelijke toestellen via het logistieke netwerk van Recupel. Maar liefst 38 miljoen elektro-apparaten en lampen werden naar een Recupel-inzamelpunt gebracht: 8 miljoen meer dan in 2018, of een stijging van maar liefst 26%. Ter vergelijking: de evolutie 2017-2018 bedroeg 2%.

Recupel heeft fors geïnvesteerd in de uitbreiding en optimalisatie van haar eigen inzamelnetwerk. Zo steeg het aantal RecyclePunten voor klein elektro van 2615 naar 3123. Smartloop, een gloednieuw inzamelkanaal voor bedrijven, zag ook het licht in 2019. 

“De positieve tendens is onder andere een resultaat van de vele inzamel- en sensibilisatiecampagnes, maar alles begint bij een goedwerkend en uitgebreid inzamelnetwerk. Alle Belgen een oplossing aanbieden om hun elektro en lampen eenvoudig af te danken is voor ons sinds jaar en dag een focuspunt. 8 miljoen (!) méér elektro-apparaten en lampen toont aan dat onze investeringen hun vruchten afwerpen,” zegt Hans De Bont, Team Lead Logistics van Recupel.  

Enorme stijging in klein elektro: +36%  

De elektro-apparaten en lampen worden in zes categorieën verwerkt: groot-wit (vb. wasmachines), koelvries-apparaten, televisies en monitoren, rookmelders, lampen en ‘overige’. In die laatste categorie zitten alle elektro-apparaten die niet tot de andere categorieën behoren. Door de band genomen zijn dit vooral de kleinere elektronische apparaten zoals gsm’s, computers, elektrische tandenborstel, etc. Alle categorieën kennen een duidelijke stijging in gewicht en stuks, zoals ook blijkt uit de grafieken in bijlage 1 – infographic.  

Opvallend is de enorme stijging van klein elektro: van 19 miljoen apparaten in 2018 naar 25 miljoen in 2019, of 36% meer. Ter vergelijking: de evolutie 2017-2018 in deze categorie bedroeg 3,5%.

“Elektro is geen afval, het bevat de grondstoffen van morgen. Meer inzetten op het herwinnen van de grondstoffen in onze apparaten is broodnodig voor ons klimaat en de maatschappij. Zo is het recyclageproces een pak milieuvriendelijker dan ontginning, het creëert ook lokale tewerkstelling en vermindert de vraag naar conflictmineralen uit het Zuiden. Deze boodschap vormt de rode draad doorheen onze communicatiecampagnes. Door meer in te zetten op bewustwording en sensibilisatie aan de hand van impactvolle campagnes landt deze boodschap bij verschillende doelgroepen, van jong tot oud,” verklaart Annelies Evens, Marketing & Communication Manager, het succes van de campagnes.

Op het einde van het jaar focust Recupel traditioneel op de inzameling van lampen en armaturen. Ook deze cijfers zitten in de lift: er werden 7,7% meer lampen ingezameld in 2019. Voor het eerst gaat Recupel zo over de kaap van meer dan 10 miljoen ingezamelde lampen en armaturen op jaarbasis.

Blik vooruit

Hoewel 2019 een erg goed jaar was voor Recupel, blijft de vzw ambitieus.

“De Europese Green Deal en de beleidsprogramma’s van onze gewestregeringen tonen aan dat er op het (inter)nationale toneel méér dan ooit een draagvlak is om werk te maken van een echte circulaire economie. E-waste vormt een belangrijke sector, Recupel engageert zich om een belangrijke rol te spelen om zo van die circulaire droom een realiteit te maken,” licht Saar Bentein, woordvoerster van Recupel, de ambities toe.

Om dit te verwezenlijken, heeft Recupel diverse projecten voor 2020 opgezet. Een belangrijk focuspunt is het gebruik van artificiële intelligentie in het sorteerproces. In 2019 ontwikkelde Recupel, in samenwerking met imec, een beeldherkenningssoftware dat als doelstelling heeft om afgedankt elektro automatisch te herkennen en catalogiseren op apparaatniveau (vb. gsm) en merkniveau (vb. Samsung). De volgende stappen zijn de automatische herkenning van het volledige toestel: het gaat om een smartphone van merk X, productcategorie Y, toesteltype Z en productiejaar zoveel.

“Een producent zou vervolgens aan Recupel kunnen vragen om alle toestellen van zo’n specifiek type en jaar apart te houden voor gericht hergebruik van materialen of onderdelen. Dankzij dat soort informatie kunnen de producenten en verwerkende bedrijven dus eveneens efficiënter inzetten op circulaire economie,” besluit Christel Vermeersch, Chief Financial Officier van Recupel.

Infographic Inzamelresultaten 2019 NL.pdf

PDF - 355 Kb

Saar Bentein

Spokesperson

Over Recupel vzw

Recupel zamelt gebruikte elektr(on)ische toestellen duurzaam en kosteloos in om ze een nieuw leven te geven. Door herstel en hergebruik te stimuleren en recyclage te organiseren, wil de vzw het verbruik van grondstoffen en energie helpen reduceren. Daarvoor kunnen we rekenen op tal van partners uit de circulaire keten.

Je kan je ongebruikte toestellen afgeven bij de kringloopwinkel, het recyclagepark, de elektroshop of supermarkt en sinds kort zelfs aan je voordeur wanneer je een pakketje ontvangt Bedrijven en organisaties kunnen een ophaling aanvragen via Recupel Pick-up.

Meer informatie vind je op www.recupel.be.

Contact

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.recupel.be