In 2022 zamelde Recupel ruim 40 miljoen toestellen en lampen in

Na corona viel opruim- en vervangingsgolf stil

In 2022 brachten de Belgen ruim 40 miljoen afgedankte elektroapparaten en lampen binnen bij Recupel. Samen met de toestellen uit de professionele sector was dat goed voor een volume van om en bij de 120.000 ton. Dat is een daling van bijna ​ 7% t.o.v. 2021. Die terugval komt er na twee recordjaren in de coronaperiode. Toen zaten mensen vaak thuis en werden er meer toestellen gekocht, vervangen en opgeruimd. Dat effect viel weg in 2022. Ondanks alles slingeren nog miljoenen ongebruikte toestellen rond in onze huizen. En daar heeft niemand wat aan, zegt Recupel. Breng ze binnen, wij zorgen dat ze een nieuw leven krijgen!

 

Na de recordjaren 2020 en 2021 viel de oogst aan afgedankt elektro enigszins terug. Per Belg werd gemiddeld 0,8 kilo minder ingezameld (van 11,1 naar 10,3 kilo per inwoner). Dat is wellicht te wijten aan een combinatie van factoren.

Tijdens de covid-periode zaten mensen veel meer thuis. Met een dubbel effect: er werden meer toestellen en lampen aangekocht en vervangen en er werd meer opgeruimd. Dat effect viel na de pandemie grotendeels weg.

Ook aan de klassieke neiging om oude toestellen bij te houden ‘als reserve voor het geval dat’, veranderde weinig. Integendeel, een en ander werd misschien nog versterkt door het algemeen gevoel van onzekerheid in 2022 als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en de economische terugval.

(Tijdens de eerste maanden van 2023 zijn de inzamelcijfers bij Recupel weer wat beter. Maar het is nog te vroeg om van een structurele verbetering te spreken)

 

Eric Dewaet, CEO van Recupel:

“Mensen hebben de neiging om spullen ‘op te potten’. Dat is begrijpelijk, zeker in tijden van onzekerheid. Anderzijds is het natuurlijk zo dat hoe langer apparaten ongebruikt blijven liggen, hoe minder kans ze nog maken om een nieuw leven te krijgen. Laat ze dus herstellen en gebruik ze opnieuw of schenk ze weg aan de kringloopwinkel en doe er iemand anders een plezier mee. En als ze echt onbruikbaar zijn, laat ze dan recycleren. Wij recupereren de grondstoffen en onderdelen.”
“We zitten nog steeds op een berg van ​ 50 miljoen ongebruikte toestellen in onze huizen. Als we die kunnen reactiveren zijn er heel wat minder primaire grondstoffen nodig om nieuwe apparaten te maken. We kunnen dus nog heel wat milieuwinst boeken. En -zeker in deze tijden- ons minder afhankelijk maken van bevoorrading uit het buitenland.”

Van rookmelders tot en met ijskasten

Afgedankte elektro wordt gebruikelijk ingedeeld in zes fracties voor verdere verwerking: ​ groot-wit (wasmachines, vaatwassers…), koel-vries apparaten (ijskasten, diepvriezers, airco’s en warmtepompen…), televisies en monitoren, rookmelders, lampen en ‘overige’. In die laatste categorie zitten alle apparaten die niet tot de andere categorieën behoren. Dat ​ zijn onder meer huishoud- en verzorgingstoestellen (van mixers tot haardrogers), IT en telecom van gsm’s tot laptops), verlichtingsapparaten en elektrisch tuingereedschap.

In totaal werden 40,7 miljoen stuks huishoudelijk elektro ingezameld. Een overzicht per categorie:

FRACTIES

AANTAL STUKS

GEWICHT

Rookmelders

30.684

3 ton

Koel-vries

506.581

23.548 ton

Grootwit

526.351

28.691 ton

Tv & monitoren

766.036

9.571 ton

Lampen

8.246.738

1.219 ton

Overige

30.604.562

50.121 ton

TOTAAL

40.680.952

113.154 ton

 

Qua gewicht daalde de inzameling in 2022 met bijna 7%. In aantal stuks was de daling minder groot. Dat is punctueel te wijten aan een relatief grotere daling bij grootwit-toestellen die gemiddeld meer wegen. Structureel speelt ook de evolutie dat de meeste elektrotoestellen en lampen gemiddeld lichter worden of van vorm en samenstelling veranderen zoals beeldschermen (van beeldbuis naar flatscreen).

Naast huishoudelijk elektro en lampen werd ook een aanzienlijke hoeveelheid professionele toestellen en installaties gerapporteerd: ​ 6.500 ton om precies te zijn. Dat is ongeveer 5% minder dan het jaar voordien. Samen met het afgedankt huishoudelijk elektro brengt dat het totaal op 119.654 ton in 2022.

 

Inzamelkanalen

Het belangrijkste inzamelkanaal voor huishoudelektro blijft het recyclage- of containerpark met een aandeel van 53,6% van het totaal, goed voor 60.668 ton.

Via de distributie werd 25.995 ton ingezameld, goed voor een aandeel van 22,9%. Je kan er je oude apparaat achterlaten als je een nieuw koopt, of je klein elektro of lampen deponeren in één van de recyclepunten.

Ook via charter-ophalers en -verwerkerswerd heel wat opgehaald: 16.257 ton, goed voor een aandeel van 14,4%.

Bij kringloopwinkels werd 10.284 ton binnengebracht, goed voor 9,1% van het totaal. In dit volume zitten zowel herbruikbare als goederen die na nazicht doorverwezen werden voor recyclage. De kringloopwinkels zijn het enige inzamelkanaal waar het volume in 2022 toenam.

 

Stijn Ombelets

Spokesperson - PR/PA manager, Recupel

 

 

Over Recupel vzw

Recupel zamelt gebruikte elektr(on)ische toestellen duurzaam en kosteloos in om ze een nieuw leven te geven. Door herstel en hergebruik te stimuleren en recyclage te organiseren, wil de vzw het verbruik van grondstoffen en energie helpen reduceren. Daarvoor kunnen we rekenen op tal van partners uit de circulaire keten.

Je kan je ongebruikte toestellen afgeven bij de kringloopwinkel, het recyclagepark, de elektroshop of supermarkt en sinds kort zelfs aan je voordeur wanneer je een pakketje ontvangt Bedrijven en organisaties kunnen een ophaling aanvragen via Recupel Pick-up.

Meer informatie vind je op www.recupel.be.

Contact

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.recupel.be