Skip to Content
Inwoners Anderlecht leverden ruim 3.668 kg oude elektro in tijdens Recupel on Tour

Inwoners Anderlecht leverden ruim 3.668 kg oude elektro in tijdens Recupel on Tour

Anderlecht – Recupel on Tour deed afgelopen woensdag Anderlecht aan. Met deze actie zamelt Recupel, in samenwerking met Net Brussel en Spullenhulp, oude elektrische en elektronische apparaten in. De stop in Anderlecht was goed voor 3.668,5 kg afgedankte toestellen! Van dit totaal komt 478,5 kg in het netwerk van Spullenhulp terecht. De overige 3.190 kg (defecte apparaten) wordt door Recupel gerecycleerd.Anderlecht, 28 mei 2015  – Recupel on Tour deed gisteren Anderlecht aan. Met deze actie zamelt Recupel, in samenwerking met Net Brussel en Spullenhulp, oude elektrische en elektronische apparaten in. De stop in Anderlecht was goed voor 3.668,5 kg afgedankte toestellen! Van dit totaal komt 478,5 kg in het netwerk van Spullenhulp terecht. De overige 3.190 kg (defecte apparaten) wordt door Recupel gerecycleerd.

De ophaling en recyclage van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) wordt sterk gereglementeerd. Uit afgedankte toestellen kunnen immers heel wat herbruikbare grondstoffen  gewonnen worden die anders verloren gaan ten koste van het milieu. Recupel on Tour werd door Recupel in het leven geroepen om de consument op een actieve manier op de hoogte te brengen over het hoe, wat en waar binnenbrengen van oude elektro, en zo dus bij te dragen aan de recuperatie van grondstoffen. Afgedankte toestellen komen immers nog regelmatig terecht bij het gewone huishoudelijk afval, terwijl die eenvoudigweg kunnen ingeleverd worden bij de voorziene inzamelpunten.

“De passage van Recupel on Tour in Anderlecht had 3.668 kg afgedankte elektro-apparaten als resultaat. Een cijfer waar we meer dan tevreden mee mogen zijn!”, zegt Peter Sabbe, general manager van Recupel. “De volgende stap voor ons is nu de recyclage van kostbare grondstoffen uit deze apparaten. We hopen dat de inwoners na onze doorkomst de smaak te pakken hebben en zich nu raad weten met hun oude elektrische toestellen: die horen op het containerpark, de detailhandel of de Kringwinkel!”

Voor meer informatie over Recupel on Tour en AEEA kan je terecht op de website www.recupel.be/inzamelactie.

 

Over Recupel en AEEA
Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. AEEA zijn gevaarlijke afvalstoffen en worden daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be

Contacteer ons
Gerlind Martens Account Manager, MindShake PR
Gerlind Martens Account Manager, MindShake PR
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel