Jaarverslag 2017

Beste,

Elektro en lampen inzamelen en verwerken, is wat we doen. Een circulaire mindset creëren in de maatschappij is onze droom. Om die mindset te creëren, vinden wij dat we een voorbeeldfunctie hebben.
Ontdek hoe we bij Recupel in 2017 hard gewerkt hebben om ons steentje bij te dragen aan de circulaire maatschappij!
Lees hier ons jaarrapport.

Het Recupel-team

Contacteer ons
Ingrid Nolet Recupel
Ingrid Nolet Recupel
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel