Je oude smartphone is de moeite waard ... voor een tweede leven of recyclage!

Meer dan 2,3 miljoen ongebruikte mobiele telefoons slingeren rond in onze kasten en lades. Echter, wat men vaak niet weet, is dat deze mobiele telefoons nog een ondenkbare ecologische waarde hebben. Ze kunnen namelijk ingezet worden voor een tweede leven of voor recyclage om zo de schaarse metalen terug te winnen. Volgens onze bezitsmeting, uitgevoerd in 2017, schatten we dat een huishouden gemiddeld 3 gsm's heeft.

Al deze ongebruikte GSM’s...

In totaal liggen ongeveer 46 miljoen apparaten er ongebruikt[1] bij: zowel apparaten die nog correct werken als apparaten die defect zijn of niet helemaal betrouwbaar werken. Zoals projectoren, dvd-spelers, elektrisch speelgoed, computermonitoren, ... en private mobiele telefoons (die dus eigendom zijn van de consument). In totaal wordt 23% hiervan niet gebruikt. Sommige werken nog steeds correct (17%) en andere zijn defect/onbetrouwbaar (6%). Toch kunnen deze kleine, slecht werkende apparaten gerepareerd, gevaloriseerd of gerecycleerd worden.

... kunnen een tweede leven hebben of hergebruikt worden!

Veel ongebruikte mobiele telefoons liggen thuis onnodig stof te vergaren terwijl ze nog nuttig kunnen zijn voor hergebruik of recyclage. Smartphones bevatten een beetje goud, zilver, platina, koper en palladium. Een schat aan grondstoffen, niet te recupereren voor de consument omdat ze slechts in minimale hoeveelheden aanwezig zijn, maar wel binnen handbereik van gespecialiseerde verwerkers die dit type elektro veilig kunnen ontmantelen en de kostbare grondstoffen recupereren. Ondanks zijn klein formaat is de mobiele telefoon een volwaardige stadsmijn!

Waarom bewaar je ze dan nog?[2]

"Er is geen urgentie" (31%), is een van de redenen. Maar ook het feit dat deze computerjuwelen informatie bevatten (data, 24%) die niet altijd gemakkelijk te verwijderen zijn. Tot slot botsen we ook op de sentimentele kant van de GSM, het feit dat een toestel weinig ruimte inneemt in onze lade en dat consumenten niet altijd weten waar ze die naartoe moeten brengen (16%). En toch ...

We stellen ook vast dat 55% van de consumenten opzettelijk ongebruikte mobieltjes bewaart, als back-up apparaat of omdat er gewoon geen noodzaak is om ze af te danken. En toch ...

En wat met ons afdankingsgedrag?

Elk huishouden bezit ongeveer 77 elektronische apparaten. De meeste van  hen functioneren nog steeds en worden gebruikt. Andere apparaten hebben een geheel ander toekomstperspectief: ze worden weggeschonken aan iemand, verkocht, afgedankt via het recylagepark of het RecyclePunt of ze komen terecht in een tweedehandswinkel. Van alle verschillende afgiftemogelijkheden waren het recyclagepark, het RecyclePunt en de terugname door de detailhandelaar / installateur het populairst in 2017. Deze methoden alleen al waren goed voor bijna 60% van de totale inzameling van oud elektro.

Wat mobiele telefoons betreft, schatten we dat slechts 8% is afgedankt: het aandeel voor een tweede leven is 33% en het aandeel van afgedankte apparaten 64%, op een totaal van 1,2 miljoen mobiele telefoons in 2017.[3]

Een extra inspanning voor meer hergebruik en afdanking van mobiele telefoons is dus geen overbodige luxe! We willen evolueren naar een circulaire samenleving waarin oude apparaten worden omgezet in nieuwe grondstoffen.

Meer info op www.recupel.be

Over de studie

Uit de Bezitsmeting van 2017, uitgevoerd door het onderzoeksbureau GfK, kon worden afgeleid welke toestellen het vaakst voorkomen in de Belgische huishoudens (ongeacht of ze gebruikt worden of niet) en welke toestellen eindigden als afval, en dit in vergelijking met hetzelfde onderzoek dat werd uitgevoerd in 2013 en 2015. Recupel gebruikt de resultaten van dit tweejaarlijkse onderzoek om haar inzamelmethodes te optimaliseren en om de bevolking bewust te maken van het hergebruik of de recyclage van oude elektrotoestellen.

[1] Niet ten minste eenmaal gebruikt in het voorgaande jaar.

[2] Deze gegevens komen uit onze Bezitsmeting van 2015.

[3] Volgens onze Bezitsmeting hebben de Belgische gezinnen samen 14,5 miljoen gsm’s in 2017 in bezit (ongeveer 3 per huishouden).

Contacteer ons
Ingrid Nolet Recupel
Ingrid Nolet Recupel
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel