Kerncijfers 2014: Belgen leveren bijna 111.000 ton oud-elektro in

Kerncijfers 2014: Belgen leveren bijna 111.000 ton oud-elektro in

Voorlichtingscampagnes doen hun werk, België nog steeds bij best recyclerende landen van Europa

Donderdag 26 maart 2015 — Brussel, 26 maart 2015  – Recupel, de organisatie verantwoordelijk voor de inzameling van oud-elektro, maakt vandaag zijn kerncijfers bekend. Ook in 2014 bevestigt de Belg zijn voorbeeldig gedrag voor wat betreft de inzameling van oud-elektro: afgelopen jaar zamelde Recupel 110.888 ton afgedankte toestellen in. Daarmee blijft België één van de koplopers in Europa als het op inzamelen en recycleren van oud-elektro aankomt.  Peter Sabbe, General Manager van Recupel: “Onze informatiecampagnes werpen hun vruchten af. De campagnes voor de inzameling van lampen en klein elektro vertalen zich in een opmerkelijke stijging van deze specifieke ingezamelde fracties."

De campagnes die Recupel in 2014 voerde om de Belg te sensibiliseren en te activeren, blijken hun vruchten af te werpen. Vooral de mediacampagne die aandacht vroeg voor de correcte inzameling van defecte lampen en de “Recupel on Tour” activaties met focus op klein elektro, die samen met de intercommunales en de Kringwinkel werden georganiseerd, bleken bijzonder effectief. Ook de uitrol van RecyclePunt, een gezamenlijke inzamelunit van Recupel en Bebat  in de supermarkten en elektrowinkels, kwam op kruissnelheid. Hierdoor kan de consument zowel zijn gebruikte batterijen, afgedankte lampen als klein elektro inleveren op één plaats waar hij sowieso al zeer vaak komt.  Met resultaat, zo bleek! Zo noteerde Recupel in 2014 een stijging in het aantal ingezamelde lampen van 7,1% en werd er 3,1% meer klein elektro binnengebracht.

In 2014 zag Recupel een opmerkelijke daling voor wat betreft de inzameling van beeldbuishoudende toestellen en monitoren (-6,8%). Voor een groot deel is deze daling te wijten aan het feit dat er steeds minder beeldbuistelevisies en -monitoren in omloop zijn, waardoor de ingezamelde volumes in dit segment automatisch dalen. Deze daling wordt echter bijna volledig gecompenseerd door de stijging in de fracties lampen en klein elektro. Ook in de fractie koel- en vriestoestellen noteerde Recupel een kleine daling (-1%).

Grondstoffen recycleren is goed voor het milieu, toestellen hergebruiken is nog beter. In totaal zette Recupel samen met de hergebruiksector 3.883 ton oud-elektro (goed voor maar liefst 536.783 apparaten) terug op de markt voor hergebruik.

Professionele AEEA

Ook voor de inzameling van oud-elektro uit de professionele markt worden de sterke resultaten van vorige jaren bevestigd. In totaal werd vorig jaar 2.774 ton oud-elektro ingezameld (2.761 ton in 2013).

Alles samen sluit Recupel hierdoor af met een resultaat dat nagenoeg gelijk ligt met dat van 2013. Hiermee is Peter Sabbe, General Manager van Recupel heel tevreden: “Ondanks de status quo zijn we blij met deze cijfers. We merken immers dat de consument weet hoe hij zijn toestellen correct kan afdanken, via winkelpunten of containerparken. Toch zijn we er ons van bewust dat we niet mogen berusten. Het feit dat net die segmenten waar we heel actief campagne hebben gevoerd, een opmerkelijke stijging noteren, toont aan dat we de consument moeten blijven informeren en sensibiliseren. Ook de samenwerking met de privé-containerparken en afvalhophalers, die 12% van het ingezamelde volume vertegenwoordigen, verloopt goed en moeten we waar mogelijk verder uitbouwen.”

 

Voor meer informatie over Recupel kan je terecht op http://www.recupel.be/.

Over Recupel en AEEA

Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. AEEA worden als gevaarlijke afvalstoffen aanzien en zijn daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be.

Voor meer informatie (niet voor publicatie)

MindShake PR
Gerlind Martens

T: 02 478 18 44
M: 0485 37 54 67
@: gerlind@mindshake.biz