Kerncijfers: Nooit zoveel elektro ingezameld door Recupel dan in 2016

Inzameling klein elektro en lampen kent grootste stijging. Betere samenwerking kan van België beste Urban Mine ter wereld maken

Recupel heeft vorig jaar meer elektro ingezameld dan ooit tevoren. In 2016 verzamelde de Belgische bevolking via het Recupel netwerk in totaal bijna 115.000 ton oud elektro, of meer dan 32 miljoen toestellen. “Die stijging is volgens ons onder meer te danken aan het succes van onze RecyclePunten. Deze helpen zeker en vast om van de inzameling van oud elektro een gewoonte te maken bij de consument,” zegt Peter Sabbe, CEO van Recupel.  Dat wordt bevestigd door het feit dat de inzameling van lampen en klein elektro vorig jaar het sterkst gestegen is. “Zeer belangrijk is het feit dat 85 à 90% van ieder ingezameld toestel door bijna uitsluitend Belgische Recyclers terug werd omgezet tot nieuwe basisgrondstof”.  Het verder verhogen van de inzameling in België hangt volgens Recupel ook af van de samenwerking tussen de verschillende maatschappelijke actoren. “Door goed samen te werken kunnen we van België de meest efficiënte Urban Mine voor elektro-afval ter wereld maken, de referentie op vlak van het ontginnen van grondstoffen uit ons afval”, aldus Sabbe.

10,2kg per inwoner. Zoveel oud elektro hebben Belgen ingezameld via het Recupel netwerk in 2016. In totaal zijn dat meer dan 32 miljoen toestellen waar een snoer aan vasthangt of die op batterijen werken. Zoals verwacht zamelde Recupel minder beeldbuishoudende schermen in (de oude tv’s en monitoren, daling 9,2%) omdat ze steeds minder in omloop zijn. Van alle andere categorieën werd er meer ingezameld vergeleken met 2015. Een stijging was te merken bij “Groot Wit” en “Koel Vries” toestellen, maar vooral de inzameling van lampen en klein elektro was een succes. Het aantal ingezamelde stuks van deze laatsten stegen met respectievelijk 21,4% en 20,1%.

“Vooral over die significante stijging van lampen en klein elektro zijn we zeer tevreden”, zegt Peter Sabbe. “Ze tonen aan dat onze RecyclePunten niet enkel het inzamelcomfort bij de consument verhogen maar ook de juiste gewoontes beginnen aan te leren: elektro-afval gooi je niet zomaar weg, je brengt het binnen.” In 2017 wordt verder ingezet op meer RecyclePunten. Het comfort van consumenten en bedrijven wordt ook verhoogd door de zoekfunctie op de nieuwe website waar men snel het dichtstbijzijnde inzamelpunt kan vinden.

Toch moet en kan het in België nog beter. Tegen 2019 moeten alle lidstaten van de Europese Unie 65% van hun elektro-afval inzamelen voor hergebruik of recyclage. Om die doelstelling te behalen wordt samenwerking cruciaal. “Alle maatschappelijke actoren hebben alvast iets gemeenschappelijk: ze hebben allemaal baat bij meer inzameling,” zegt Peter Sabbe.  “In België hebben we de beste Recyclers ter wereld, een inzamelketen die werkt, een bevolking die het al gewoon is afval te sorteren, en overheden die van circulaire economie een prioriteit maken. Alle puzzelstukken zijn er, het is tijd om ze samen te brengen om van België ’s werelds beste Urban Mine te maken”, aldus Sabbe.

Een belangrijke uitdaging voor de komende jaren is bijvoorbeeld de registratie en recyclage van bedrijfsmatig elektro-afval, aangezien het overgrote deel van de geregistreerde inzameling huishoudelijk elektro-afval betreft. Om dit tot hetzelfde niveau te brengen als de inzameling van huishoudelijke toestellen zal onder meer sensibilisering van en samenwerking met verschillende sectoren noodzakelijk zijn.

Contacteer ons
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel