Kerncijfers: Nooit zoveel elektro ingezameld door Recupel dan in 2016

Inzameling klein elektro en lampen kent grootste stijging. Betere samenwerking kan van België beste Urban Mine ter wereld maken

Dinsdag 4 april 2017 — Recupel heeft vorig jaar meer elektro ingezameld dan ooit tevoren. In 2016 verzamelde de Belgische bevolking via het Recupel netwerk in totaal bijna 115.000 ton oud elektro, of meer dan 32 miljoen toestellen. “Die stijging is volgens ons onder meer te danken aan het succes van onze RecyclePunten. Deze helpen zeker en vast om van de inzameling van oud elektro een gewoonte te maken bij de consument,” zegt Peter Sabbe, CEO van Recupel.  Dat wordt bevestigd door het feit dat de inzameling van lampen en klein elektro vorig jaar het sterkst gestegen is. “Zeer belangrijk is het feit dat 85 à 90% van ieder ingezameld toestel door bijna uitsluitend Belgische Recyclers terug werd omgezet tot nieuwe basisgrondstof”.  Het verder verhogen van de inzameling in België hangt volgens Recupel ook af van de samenwerking tussen de verschillende maatschappelijke actoren. “Door goed samen te werken kunnen we van België de meest efficiënte Urban Mine voor elektro-afval ter wereld maken, de referentie op vlak van het ontginnen van grondstoffen uit ons afval”, aldus Sabbe.

10,2kg per inwoner. Zoveel oud elektro hebben Belgen ingezameld via het Recupel netwerk in 2016. In totaal zijn dat meer dan 32 miljoen toestellen waar een snoer aan vasthangt of die op batterijen werken. Zoals verwacht zamelde Recupel minder beeldbuishoudende schermen in (de oude tv’s en monitoren, daling 9,2%) omdat ze steeds minder in omloop zijn. Van alle andere categorieën werd er meer ingezameld vergeleken met 2015. Een stijging was te merken bij “Groot Wit” en “Koel Vries” toestellen, maar vooral de inzameling van lampen en klein elektro was een succes. Het aantal ingezamelde stuks van deze laatsten stegen met respectievelijk 21,4% en 20,1%.

“Vooral over die significante stijging van lampen en klein elektro zijn we zeer tevreden”, zegt Peter Sabbe. “Ze tonen aan dat onze RecyclePunten niet enkel het inzamelcomfort bij de consument verhogen maar ook de juiste gewoontes beginnen aan te leren: elektro-afval gooi je niet zomaar weg, je brengt het binnen.” In 2017 wordt verder ingezet op meer RecyclePunten. Het comfort van consumenten en bedrijven wordt ook verhoogd door de zoekfunctie op de nieuwe website waar men snel het dichtstbijzijnde inzamelpunt kan vinden.

Toch moet en kan het in België nog beter. Tegen 2019 moeten alle lidstaten van de Europese Unie 65% van hun elektro-afval inzamelen voor hergebruik of recyclage. Om die doelstelling te behalen wordt samenwerking cruciaal. “Alle maatschappelijke actoren hebben alvast iets gemeenschappelijk: ze hebben allemaal baat bij meer inzameling,” zegt Peter Sabbe.  “In België hebben we de beste Recyclers ter wereld, een inzamelketen die werkt, een bevolking die het al gewoon is afval te sorteren, en overheden die van circulaire economie een prioriteit maken. Alle puzzelstukken zijn er, het is tijd om ze samen te brengen om van België ’s werelds beste Urban Mine te maken”, aldus Sabbe.

Een belangrijke uitdaging voor de komende jaren is bijvoorbeeld de registratie en recyclage van bedrijfsmatig elektro-afval, aangezien het overgrote deel van de geregistreerde inzameling huishoudelijk elektro-afval betreft. Om dit tot hetzelfde niveau te brengen als de inzameling van huishoudelijke toestellen zal onder meer sensibilisering van en samenwerking met verschillende sectoren noodzakelijk zijn.

Bruno Fierens Recupel