OVAM en Recupel betreuren foute berichtgeving VRT-journaal over inzameling en recyclage van elektronisch afval

OVAM en Recupel betreuren foute berichtgeving VRT-journaal over inzameling en recyclage van elektronisch afval

Vrijdag 31 oktober 2014 — Brussel, 30 oktober 2014 - In het VRT-journaal van 29 oktober – 19u, werd een bijdrage uitgezonden over de illegale en mensonwaardige recyclage van elektrisch en elektronisch afval in China. Daarbij werd gesteld dat een groot deel van de afgedankte toestellen die de Vlaming naar zijn recyclagepark brengt of bij het winkelpunt inlevert, in China terecht komt. De OVAM en Recupel willen dit ten stelligste ontkennen.

In Vlaanderen (en in heel België) wordt de inzameling en de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) georganiseerd door Recupel.  Dit is een beheersorganisme dat door de invoerders en de producenten van apparaten werd opgericht om de inzameling en milieuverantwoorde verwerking van apparaten te organiseren.  De OVAM ziet toe op het correct verloop en de organisatie. Vlaanderen is koploper wat betreft inzameling AEEA (12 kg per inwoner per jaar). Deze worden allemaal volledig gerecycleerd bij Belgische of Europese vergunde verwerkers!

In 2012 publiceerde Testaankoop (n°563, april 2012) een undercover-onderzoek waarbij een aantal computers, TV-toestellen en andere elektrische apparaten ingezameld via handelaars en recyclageparken voorzien werden van een chip en met GPS gevolgd werden. Alle gevolgde toestellen werden correct gerecycleerd bij diverse Belgische verwerkers die aan de strengste Europese regelgeving voldoen.

De OVAM en Recupel vinden het positief dat de thematiek van recyclage onder de aandacht gebracht wordt en doen er dan ook alles aan om de illegale uitvoer en verwerking te voorkomen. Wie zijn afgedankte apparaten bij het winkelpunt of het recyclagepark binnen brengt, heeft de garantie dat ze op milieuverantwoorde wijze gerecycleerd worden. Het tegendeel beweren, schept een verkeerde indruk bij de burger, dankzij wiens inspanningen we deze mooie resultaten bereiken.

 

Perscontacten:

OVAM

Jan Verheyen

E: woordvoerder@ovam.be

T: 015 284 248

M: 0479 89 07 46

www.ovam.be

Recupel

Tom De Bruyckere

E: tom@mindshake.biz

M: 0476 45 15 03

 

www.recupel.be

Over de OVAM
De OVAM spant zich al jaren in voor een efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen. Samen met de Vlaamse burger, het bedrijfsleven en de lokale besturen hebben we wat dat betreft van Vlaanderen de afgelopen decennia een toonaangevende Europese regio gemaakt.

Om het milieu zo min mogelijk te belasten en aan de Europese top te blijven staan, willen we deze inspanningen onverminderd verder zetten en zelfs versterken. Ons doel is niets minder dan een kringloopeconomie waarin duurzaam beheer van afval, materialen en bodem zorgt voor nieuwe ruimte, materialen en grondstoffen voor de huidige en voor toekomstige generaties.

Tom De Bruyckere MindShake PR