Persbericht: Actie Recupel on Tour goed voor 12.000 ingezamelde oude elektr(on)ische toestellen

Persbericht: Actie Recupel on Tour goed voor 12.000 ingezamelde oude elektr(on)ische toestellen

Brussel – Recupel on Tour, de jaarlijkse actie waarmee Recupel in Belgische steden en gemeenten afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) inzamelt, tikte voor 2015 af op 97 ton oude elektro, goed voor 12.000 toestellen. De campagne, die een samenwerking is met De Kringwinkels en afvalintercommunales, blijft een succesformule voor het informeren over en stimuleren van hergebruik en recyclage.  

36 Belgische gemeentes, waarvan 19 Vlaamse, verwelkomden de Recupel on Tour roadshow in 2015. Alle stops samen waren goed voor 97 ton oude elektro. Zo’n 33 ton van de binnengebrachte apparaten bleek na vakkundige analyse nog bruikbaar en werd opgenomen in het netwerk van De Kringwinkels.  De overige 64 ton –defecte- apparaten komt terecht in het recyclagecircuit, waarbij de toestellen ontmanteld en de waardevolle grondstoffen gerecupereerd worden.

12.000 toestellen
De 97 ton in gewicht komt neer op zo’n 12.000 elektrische en elektronische toestellen. Het ingezamelde assortiment is breed: van afstandsbedieningen en elektrische tandenborstels, over koffieapparaten tot wasmachines en computerhardware. De inwoners van Lede leverden met 14.674 kg het grootste gewicht oude elektro in.

De inzamel- en bewustmakingscampagnes van Recupel moeten ertoe leiden dat het voor Belgen een automatisme wordt hun oude elektrische of elektronische apparaten correct af te danken: “Oude elektro, of het nu gaat om kleine of grote toestellen, bevat componenten die niet thuishoren bij het gewoon huishoudelijk afval. Juist inzamelen en goed recycleren zijn dus van cruciaal belang voor een duurzame omgeving. Het loont de moeite om de consument te blijven informeren en sensibiliseren, en een actie als Recupel on Tour, die een kleine inspanning inhoudt voor de individuele consument maar een groot totaalresultaat oplevert, is daar een ideaal instrument voor”, aldus Peter Sabbe, algemeen directeur van Recupel.

De algemene Recupel-cijfers voor 2015, waaronder het totale volume ingezamelde elektrische en elektronische apparaten vorig jaar, worden in maart bekendgemaakt.

Waar naartoe met oude elektro?
Oude elektrische of elektronische, defecte apparaten horen thuis op het recyclagepark of je geeft ze terug aan de handelaar bij de aankoop van een nieuw toestel. Met klein elektro kan je terecht in een Recupel RecyclePunt, terug te vinden in de meeste grote warenhuizen en elektrozaken. Enkel zo ben je zeker dat je toestellen op de juiste manier verder verwerkt en gerecycleerd worden.

 

Over Recupel en AEEA
Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. AEEA worden als gevaarlijke afvalstoffen aanzien en zijn daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be.

 

Voor meer informatie (enkel pers, gelieve niet te publiceren)
MindShake PR – Gerlind Martens – gerlind@mindshake.biz - 0485 37 54 67
Recupel – Bruno Fierens –bruno.fierens@recupel.be- 0494 615 789 

Contacteer ons
Bruno Fierens Woordvoerder, Recupel
Bruno Fierens Woordvoerder, Recupel
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel