Persbericht - Bebat en Recupel lanceren nieuwe inzamelunit “RecyclePunt”

Persbericht - Bebat en Recupel lanceren nieuwe inzamelunit “RecyclePunt”

Eerste gezamenlijk inzamelpunt van batterijen, lampen en klein elektro zorgt voor aanzienlijke verhoging afgiftegemak

Bebat en Recupel lanceren “RecyclePunt”, een nieuwe gezamenlijke inzamelunit in supermarkten en elektrowinkels. Via “RecyclePunt” kan de consument zowel zijn gebruikte batterijen, afgedankte lampen als klein elektro inleveren op één plaats waar hij sowieso al zeer vaak komt. Door de moderne vormgeving springt de nieuwe inzamelunit meteen in het oog. Deze nieuwe service moet de consument verder motiveren om zijn gebruikte batterijen, afgedankte lampen en klein elektro in te zamelen.

Laagdrempelige kant-en-klare oplossing voor consument zorgt voor stijging inzamelpercentage

De inzamelunit is gemaakt van uitsluitend recycleerbaar materiaal. Het is een absolute primeur in België dat de consument dicht bij zijn woonplaats een inzamelpunt vindt waar hij gezamenlijk zowel zijn gebruikte batterijen, afgedankte lampen en klein elektro kan binnenbrengen. Op deze manier bieden Bebat en Recupel de consument een laagdrempelige en kant-en-klare oplossing aan.

De samenwerking Bebat-Recupel is ook een logische stap in de benadering van de afvalproblematiek door over de afvalstromen heen te werken. De consument deponeert het toestel bij Recupel en de batterij bij Bebat, en dit in het dichtstbijzijnde winkelpunt. Onderzoek toont immers aan dat een Belgisch gezin gemiddeld bijvoorbeeld 115 batterijen in huis heeft, waarvan er 17 leeg zijn. Een deel daarvan blijft achter in een toestel of wordt wel consequent bewaard in huis, maar wordt niet onmiddellijk teruggebracht naar een inzamelpunt. Peter Coonen, gedelegeerd bestuurder Bebat, licht toe: “Hoewel de Belgische consument zeer goed scoort op het vlak van inzameling van batterijen, blijven er toch nog vaak batterijen zitten in laptops, fototoestellen, etc. Met deze samenwerking willen wij de consument verder stimuleren in zijn recyclageproces door een zeer gemakkelijke oplossing aan te bieden.”

Dat deze aanpak loont, tonen de testresultaten aan van 5 prototypen die geplaatst werden in Carrefour hypermarkten. Tijdens deze testperiode van 8 maanden (augustus 2013 tot april 2014), steeg de inzameling van gebruikte batterijen in de testwinkels met bijna 30%, voor klein elektro met meer dan 50%. Ondertussen werd de unit in 58 HyperCarrefours en Carrefour Markets geplaatst. Gedurende de komende maanden wordt het project verder uitgerold, en zal er in 175 grote retailpunten een grote gecombineerde unit worden geplaatst. Een gelijkaardige kleinere unit zal uitgerold worden in bijna 700 kleinere winkels.

Nieuw telemetriesysteem van Bebat beter voor het milieu

De inzameltonnen van Bebat worden in de grotere winkels uitgerust met een sterk staaltje technologie. Door de integratie van een telemetriesysteem speelt Bebat in op de nieuwste logistieke trends: een sensor meet elk uur de vulgraad van de batterijenunit en via een GSM-module worden deze metingen dagelijks doorgestuurd naar de server bij Bebat. Dit intelligent meetsysteem zorgt voor een reductie van 20% van het aantal ritten bij de distributie, drukt bijgevolg de logistieke kosten en is beter voor het milieu.

Voor winkels die enkel gebruikte batterijen inzamelen voorziet Bebat bovendien standalone units in dezelfde stijl. Hiervan zullen er in de komende maanden 170 worden geplaatst bij o.a. Colruyt en Lidl.

Elektro binnenbrengen ≠ aankoop nieuw toestel

Recupel biedt zowel retailers als consumenten een extra service aan. Voor retail is het “RecyclePunt” een kant-en-klare oplossing voor de nakende “1 voor 0 verplichting”. Concreet betekent dit dat winkels met een verkoopoppervlakte aan elektro van meer dan 400m² in de toekomst verplicht zijn om klein elektro te aanvaarden, ook indien er geen nieuw toestel wordt aangekocht. Door deze service aan te bieden stimuleert Recupel de consument om zijn klein elektro nog meer in te zamelen. De herziening van de Europese Richtlijn verplicht elke lidstaat immers op termijn (tegen 2019) om 65% van de op de markt gebrachte elektro-apparatuur in te zamelen.

“Wij zijn zeer enthousiast over dit project”, beaamt Peter Sabbe, General Manager van Recupel. “Wij streven ernaar om de inzameling te verhogen door ons netwerk verder uit te bouwen en het afgiftecomfort voor de consument te verhogen. En dat is nu exact wat wij doen door deze gezamenlijke oplossing aan te bieden. De consument ziet ook meteen waar de unit staat zodat hij veel makkelijker de stap zal zetten om zijn elektro-apparatuur en lampen binnen te brengen in de inzamelpunten.”

 

Over de vzw BEBAT

Bebat is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), opgericht in 1995 door de producenten van batterijen, en zorgt er voor dat bedrijven kunnen voldoen aan hun wettelijke aanvaardingsplicht. Bebat geeft gebruikte batterijen een nieuw leven en behoort tot de wereldtop voor de inzameling van batterijen. In onze meer dan 24.000 inzamelpunten over het volledige land kunnen gebruikte batterijen en zaklampen gratis worden gedeponeerd. Bebat vzw staat in voor de ophaling, sortering en recyclage ervan. In 2013 zamelde Bebat een record aantal kg batterijen in. Bovendien toont een huisvuilanalyse van 5.000 vuilniszakken aan dat 100kg huisvuil gemiddeld slechts 1 batterij bevat, waarmee Bebat een inzamelefficiëntie van 87% behaalt. Meer informatie vindt u op de website www.bebat.be.

Over de vzw Recupel en AEEA

Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. Deze activiteiten worden gefinancierd door de Recupel-bijdrage, die de gebruiker betaalt bij aankoop van een nieuw toestel. AEEA worden als gevaarlijke afvalstoffen aanzien en zijn daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. De consument betaalt een Recupel-bijdrage bij elke aankoop van een nieuw huishoudelijk toestel. Deze bijdrage garandeert dat afgedankte apparaten, ingezameld door de distributie en in de containerparken, op een correcte manier worden verwerkt. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be.

 

Perscontacten    

Saar Bentein – Grayling                    

saar.bentein@grayling.com

+32 2 713 07 33 

Nele Peeters – Marketing Manager - Bebat

nele.peeters@bebat.be

+32 16 76 88 41

Elise Vincke – MindShake

elise@mindshake.biz

+32 2 478 18 44

Katrien Verfaillie - Communication Manager - Recupel

katrien.verfaillie@recupel.be
+32 498 94 03 11

Contacteer ons
Elise Vincke MindShake PR
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel