Persbericht: Belgische huishoudens bezitten samen 375 miljoen elektrotoestellen

48 miljoen toestellen worden niet meer gebruikt en blijven liggen

Belgische gezinnen bezitten gemiddeld 77 elektr(on)ische toestellen. Ongeveer 10 daarvan worden niet gebruikt. Voor heel België zijn dat 48 miljoen ongebruikte toestellen op 375 miljoen toestellen in totaal. “De meeste toestellen die over een heel jaar niet één keer gebruikt worden, worden vaak nooit meer gebruikt. Ze binnenbrengen voor hergebruik of recyclage is dan een veel betere optie, dan ze te laten rondslingeren”, zegt Peter Sabbe, CEO van Recupel. Volgens de bezitsmeting van 2015 die Recupel liet uitvoeren, is de top drie van ongebruikte toestellen: draagbare radio’s (29%), dvd-spelers (27%) en gsm’s (29%).

De bezitsmeting geeft aan welke toestellen er meer of minder bij Belgische gezinnen te vinden zijn in vergelijking met dezelfde meting in 2013. Steeds meer huishoudens bezitten een mobiele telefoon (92%, +4%), tablet (44%, +10%) en tv (87%, +5%), terwijl steeds minder gezinnen een wekkerradio (65%, -12%), vaste telefoon (78%, -4%) of dvd-speler (74%, -5%) in huis hebben.

Het grootste gedeelte (58,4 toestellen) kan gecategoriseerd worden als “klein elektro”. Die groep zal door de steeds verdere miniaturisatie blijven stijgen. “Deze tweejaarlijkse bezitsmeting is heel belangrijk om markttendensen vroeg op te merken of bevestigd te zien. Zo kunnen we onze strategie aanpassen en zo efficiënt mogelijk te werk gaan”, aldus Peter Sabbe. “Klein elektro is een mooi voorbeeld. Om daarop te anticiperen hebben we een paar jaar geleden het Recyclepunt ontwikkeld en zetten we nu volop in op een maximale verspreiding ervan. De bezitsmeting van dit jaar bevestigt dat dit een goede keuze is.”

De studie geeft ook aan in welke mate toestellen blijven rondslingeren of niet correct afgedankt worden, en ook hier zijn de afmetingen van belang: kleine toestellen blijven het langst liggen of worden bij het gewone afval gegooid. De winnaar in deze laatste categorie is de elektrische tandenborstel (14%), gevolgd door de rekenmachine/kaartlezer (10%) en het scheerapparaat (8%).

Specifiek voor gsm’s onderzocht Recupel waarom meer dan 3 miljoen ongebruikte toestellen thuis blijven liggen (zowel defecte als niet-defecte). De meest genoemde reden is dat “er nog informatie op staat” (24%). 16% zegt niet te weten “waar hij/zij de gsm kan inleveren”, 12% dacht dat hij/zij “de gsm nog kon (laten) herstellen en 8% “besefte niet dat de gsm nog in het huishouden aanwezig was”.

Recupel gebruikt de resultaten van deze tweejaarlijkse bezitsmeting om haar inzamelmethoden te optimaliseren en de bevolking te sensibiliseren voor hergebruik of recyclage van oud elektro.

Contacteer ons
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel