Persbericht: Recupel on Tour PRO-acties leverden in 2015  52 ton afgedankt bedrijfselektro op

Persbericht: Recupel on Tour PRO-acties leverden in 2015 52 ton afgedankt bedrijfselektro op

Brussel - Recupel on Tour PRO, de actie waarmee Recupel in 2015 langsging bij Belgische bedrijvenparken om oude elektro in te zamelen, leverde via 31 individuele acties ruim 52 ton afgedankt elektro op. Dat zijn bijna 7000 ingezamelde oude toestellen zoals printers, computers en beeldschermen. De actie was een samenwerking van Recupel met leden van FEBEM (Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer) en COBEREC (Confederatie van de Belgische Recuperatie). 

Het concept van Recupel on Tour is niet nieuw: de voorbije drie jaar trok Recupel al naar Belgische steden en gemeenten met lokale inzamelacties die het inwoners gemakkelijk maken hun oude elektro in te leveren. Met Recupel on Tour PRO is de horizon in 2015 verbreed naar kantorenparken en bedrijvencentra. Heel vaak blijven oude apparaten zoals printers en computers daar immers tot in de vergetelheid opgeborgen in kasten en kelders.

Door het inzamelpunt eenmalig naar hen toe te brengen, maken we het voor bedrijven gemakkelijk om zich van hun afgedankte elektrische en elektronische apparaten te ontdoen”, vertelt Peter Sabbe, algemeen directeur van Recupel. “Tegelijk verspreiden we onze boodschap ook onder de bedrijfsleiders en werknemers van de deelnemende organisaties: oude toestellen horen geen stof te vergaren in de kast of op de vensterbank, of vergeten te worden in het berghok.

31 acties gerealiseerd
De ambitie was om 30 “Recupel on Tour PRO”-acties te realiseren tegen het einde van 2015. Het werden er uiteindelijk 31.

“Deze acties waren voor ons een uitstekende opportuniteit om Belgische bedrijven te overtuigen om hun elektr(on)isch materiaal op de juiste wijze af te danken. Samen moeten we er immers in slagen het aandeel van gerecycleerde elektro-apparaten in de komende jaren drastisch te verhogen”, zegt Jan Vermoesen van COBEREC.

“Ook al worden oude elektr(on)ische apparaten niet meer gebruikt, dan nog zijn ze niet nutteloos. Onze leden kunnen de bruikbare inhoud van die toestellen recupereren, zodat ze als (secundaire) grondstoffen kunnen dienen voor nieuwe printers, schermen en andere apparaten. Op die manier beperken we de afvalberg, en helpen we de Belgische productiebedrijven goedkoper en energie-efficiënter produceren”, voegt Werner Annaert, algemeen directeur FEBEM toe.

Voor deze acties deed Recupel beroep op de erkende afvalophalers en –verwerkers uit het Recupel netwerk. Niet minder dan 15 verschillende afvalwerkers, allen leden van Febem en/of Coberec, werkten aan de acties mee. Zij slaagden er in ruim 52 ton afgedankte apparaten in te zamelen. Ruim de helft van het volume betrof afgedankt ICT-materiaal. Daarmee werd aan de vooropgestelde verwachting voldaan.

Over Recupel en AEEA
Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. AEEA worden als gevaarlijke afvalstoffen aanzien en zijn daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be.

Over FEBEM
FEBEM vzw is de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer (www.febem-fege.be) en vertegenwoordigt zo’n 220 privaatrechtelijke bedrijven actief in het materialenbeheer en de productie van groene energie uit materialen. Goed voor een tewerkstelling van meer dan 8000 mensen en een jaarlijkse omzet van meer dan 2,7 miljard euro.

Over COBEREC
COBEREC vzw is de overkoepelende Belgische patronale beroepsvereniging die de sector van bedrijven die actief zijn in de recuperatie en recyclage van ferro- en non-ferrometalen, papier en karton, textiel en kunststoffen vertegenwoordigt, die jaarlijks goed is voor 4 miljoen ton nieuwe grondstoffen en een tewerkstelling van 4.000 mensen. COBEREC zorgt voor de externe vertegenwoordiging, informatievoorziening en een netwerkplatform voor de leden.

Voor meer informatie (enkel pers, gelieve niet te publiceren) :
Bruno Fierens
+32 494 615 789
bruno.fierens@recupel.be

 

 

Contacteer ons
Bruno Fierens Woordvoerder, Recupel
Bruno Fierens Woordvoerder, Recupel
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel