Recente inzamelinitiatieven door verenigingen en scholen, in samenwerking met Recupel leveren ruim 6,3 ton gsm-toestellen op

Recente inzamelinitiatieven door verenigingen en scholen, in samenwerking met Recupel leveren ruim 6,3 ton gsm-toestellen op

Honderden kilo’s grondstoffen gerecycleerd, tienduizenden tonnen CO2 emissies vermeden

Brussel – Maar liefst 6,325 ton, of meer dan 50.000 gsm-toestellen en –laders, dat is het resultaat van twee grote inzamelacties die KWB en Goodplanet in de afgelopen maanden in samenwerking met Recupel organiseerden. De ingezamelde toestellen worden door erkende verwerkers op deskundige wijze uiteengehaald, waarna alle nuttige grondstoffen zoals koper, tin of zilver en zelfs goud en platina worden gerecycleerd. Alleen al om het equivalent teruggewonnen goud uit nieuwe ertsen te produceren, zou meer dan 36.000 ton CO2 uitgestoten, 11 ton toxisch afval geproduceerd, en meer dan 21 miljoen liter water verbruikt worden. In de loop van dit voorjaar plant Goodplanet nog twee gsm-inzamelacties in scholen. Daarnaast is het wachten op het resultaat van de inzamelactie van Curieus, die eind februari afloopt.  Ook Broederlijk Delen organiseert in het kader van haar jaarlijkse campagne in de komende weken nog een grootschalige inzamelactie.

De Vlaamse wetgeving bepaalt dat niet alleen Recupel, maar ook verenigingen of scholen occasionele inzamelacties voor afgedankte kleine elektrotoestellen mogen organiseren. Voorwaarde is wel dat ze dit doen in samenwerking met Recupel (of één van haar officiële partners) én dat ze een aantal specifieke regels in acht nemen: zo kan een vereniging of school slechts twee keer per kalenderjaar een inzamelactie organiseren, waarbij het effectief inzamelen van toestellen telkens niet langer dan 7 opeenvolgende kalenderdagen mag duren. Ook het gebruik van een geschikte inzamelbox is verplicht. Recupel stelt deze inzamelboxen te beschikking en zorgt voor de ophaling en verwerking bij erkende, deskundige partners.

Peter Sabbe, General Manager van Recupel, is erg blij met de verschillende initiatieven: “Het succes van deze acties toont eens te meer aan dat ons landje aan de Europese top staat als het op inzamelen en recycleren van grondstoffen aankomt. We zijn initiatiefnemers als KWB, Goodplanet, Curieus en Broederlijk Delen dan ook erg dankbaar dat ze deze inzamelacties opzetten en er op die manier mee voor zorgen dat een pak nuttige grondstoffen niet verloren gaan. Recupel garandeert van haar kant dat alle toestellen volgens de striktste normen worden opgehaald, gesorteerd, ontmanteld en verwerkt.”

Joke Schauvliege, Vlaams minister van leefmilieu, maakte de inzamelinitiatieven van verenigingen vorig jaar mogelijk door een wijziging van de wetgeving. Zij juicht de resultaten van de acties toe: In elektrische en elektronische apparaten zitten veel kostbare en zeldzame grondstoffen verwerkt. De grondstofvoorraden zijn echter eindig. Ooit raken ze op, en zelfs sneller dan we denken. Vandaar dat het én voor het milieu én voor onze portemonnee beter is om deze grondstoffen uit afgedankte apparaten te halen dan deze opnieuw aan Moeder Aarde te onttrekken.

De voorbije twee weken kon iedereen in meer dan 350 inzamelboxen zijn oude gsm deponeren, in bibliotheken, gemeentehuizen of handelszaken. De inzamelingsactie van kwb liep twee weken

Grondstoffen worden steeds schaarser. We weten dat in elk Vlaams gezin gemiddeld 2 tot 4 oude gsm-toestellen ergens ongebruikt rondslingeren. Dit soort acties zorgen ervoor dat de mensen bewust worden van het feit dat het technisch perfect mogelijk is om alle nuttige grondstoffen uit een gsm te recupereren, en op die manier heel wat vervuilende emissies en afvalstoffen, die vrijkomen bij de ontginning van deze stoffen, te vermijden.”

Voor meer informatie over Recupel kan je terecht op http://www.recupel.be/ of http://www.recupel.be/partner-inzamelingen.html

Alle beeldmateriaal in hoge resolutie kan je hier downloaden.

 

Over Recupel en AEEA

Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. Deze activiteiten worden gefinancierd door de Recupel-bijdrage, die de gebruiker betaalt bij aankoop van een nieuw toestel. AEEA worden als gevaarlijke afvalstoffen aanzien en zijn daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. De consument betaalt een Recupel-bijdrage bij elke aankoop van een nieuw huishoudelijk toestel. Deze bijdrage garandeert dat afgedankte apparaten, ingezameld door de distributie en in de containerparken, op een correcte manier worden verwerkt. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be.

Contacteer ons
Tom De Bruyckere MindShake PR
Tom De Bruyckere MindShake PR
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel