Recupel beloont de burgers van Etterbeek!

Recupel beloont de burgers van Etterbeek!

MERCI om een lichtend voorbeeld te zijn! Recupel lanceert haar nieuwe communicatiecampagne voor de inzameling en recyclage van kapotte lampen. Etterbeek is, op vlak van recyclage van oude lampen, een voorbeeld-gemeente in de Brusselse regio. Om hen te bedanken installeerde Recupel nieuwe verlichting in de gemeente. Zo wil Recupel aantonen dat oude lampen gerecycleerd kunnen worden in nieuwe. Een boodschap die andere steden moet motiveren om te volgen. Merci Etterbeek!

Een lichtgevende onthulling op 18 oktober

Etterbeek organiseert deze donderdag een speciaal evenement met muziek en drankjes voor de onthulling van zijn lichtpunten: in samenwerking met Sibelga werden onlangs 17 nieuwe straatlantaarns geïnstalleerd in de Gerlachestraat op een boogscheut van het Sint-Antoïneplein. Voor Recupel is dit teken van dankbaarheid aan de inwoners van de groene gemeente nog maar het begin: "We zijn blij de inwoners van Etterbeek te belonen voor hun staat van dienst op het vlak van het afdanken en recycleren van hun oude lampen en armaturen. Wij danken hen hartelijk en moedigen iedereen aan om hun verlichte voorbeeld te volgen", zegt Ingrid Nolet, woordvoerder van Recupel. 

Vincent De Wolf, burgemeester van Etterbeek, voegt hieraan toe: “Recyclage is de hoeksteen van de duurzame ontwikkeling die we actief verdedigen in onze gemeente, vooral in het kader van onze Lokale Agenda 21. We zijn er trots op dat we in 2017 door Recupel gefeliciteerd werden met onze uitstekende lampeninzameling en dat ook in 2019 zullen blijven doen! ».

Een reclamecampagne die "Merci" zegt

De reclamecampagne wordt op maandag 29 oktober 2018 gelanceerd op de Belgische televisiezenders voor een periode van 6 weken. Deze aanwezigheid op televisie zal gekoppeld worden aan een verhoogde aanwezigheid op social media. Het doel van Recupel vzw is om iedereen te stimuleren om aan dezelfde recyclage-kar te trekken. Hoe meer oude lampen we binnen krijgen via onze RecyclePunten of recyclageparken, hoe beter!

De inwoners van Herentals en Marche-en-Famenne werden ook beloond voor hun uitstekende afdanking van hun oude lampen en armaturen door de installatie van een lichtpunt in hun gemeente.

Laat u verlichten via onze campagne, vanaf 29 oktober op tv!

Van oude lampen, worden nieuwe gemaakt

Etterbeek is zeer betrokken bij de milieu. Op het vlak van een goede afdanking van lampen doet Etterbeek het bijzonder goed. In 2017 werd er in Brussel gemiddelde 0,95 lampen (0,09 kg) per inwoner ingezameld. De inwoners van Etterbeek haalden gemiddeld 1,06 lampen per inwoner (0,10 kg), 11% beter dan het Brusselse gemiddelde. Op te merken valt dat het Belgische gemiddelde 1,59 lampen per inwoner bedraagt.

In 2017 zijn er meer dan 38 miljoen elektrotoestellen (38.122.530 apparaten) ingezameld. De fracties klein elektro en lampen zijn goed voor meer dan 90% van het ingezamelde aantal stuks. Het aantal ingezamelde kg per inwoner was meer dan 9,80 kg/inwoner in 2017. Ook op het vlak van hergebruik is België koploper met meer dan 4 miljoen toestellen die in hergebruik genomen werden. De hergebruiksector, die in volle groei is in ons land, draagt zo bij aan de verdere vooruitgang van de circulaire economie. Het is de ambitie van Recupel om inspanningen te blijven leveren om een circulaire maatschappij en een circulaire economie tot stand te brengen, waar afval wordt omgezet in grondstoffen die tot in het oneindige kunnen worden hergebruikt.


Wij heten u welkom op donderdag 18 oktober om 18u voor de onthulling van de Recupel Lichtpunten in aanwezigheid van de gemeentebesturen. Muziek, drankjes & foodtruck zijn voorzien!

Ingrid Nolet Recupel