Recupel, de intercommunale IVVO en de Kringwinkel zamelen 2.472 kg afgedankte elektro-apparaten in

Recupel, de intercommunale IVVO en de Kringwinkel zamelen 2.472 kg afgedankte elektro-apparaten in

Dinsdag 8 april 2014 — Poperinge, 8 april 2014 – Afgelopen week organiseerde Recupel zijn nationale inzamelactie Recupel on Tour in Poperinge. Via dit initiatief werkt Recupel samen met lokale intercommunale IVVO en de kringloopwinkels om afgedankte elektro-apparaten in te zamelen. Tijdens de inzamelactie te Poperinge zamelde Recupel 2.472 kg afgedankte toestellen in. 463,5 kg van de ingezamelde toestellen gaat naar het netwerk van de kringloopwinkels. De resterende 2.008,5 kg (defecte toestellen) wordt door Recupel gerecycleerd.

De inzamelactie rond Recupel on Tour staat in het teken van het ophalen en recycleren van AEEA, Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten. Met de komst van een nieuwe Europese richtlijn die nieuwe doelstellingen stelt voor de ophaling en recyclage van Afgedankte Electro Apparatuur legt Recupel de klemtoon bij nieuwe initiatieven om de consument gemakkelijker afgedankte apparaten te laten afgeven. Recupel ziet jaarlijks ondanks zijn inspanningen nog te veel afgedankte apparaten opduiken tussen huishoudelijk afval in plaats van aan de inzamelpunten in het containerpark of bij de detailhandel.

 “Wij zijn erg tevreden met de grote opkomst aan onze recyclagemobiel in Poperinge“, zegt Peter Sabbe, general manager van Recupel. “We haalden ongeveer 2.472 kg aan afgedankte apparaten op. Dit zijn apparaten waarvan de kostbare grondstoffen gerecycleerd kunnen worden. Wat natuurlijk het meeste telt is dat iedereen die naar onze recyclagemobiel kwam nu ook weet waar naartoe met zijn afgedankte elektro-apparaten.”

Voor meer informatie over Recupel on Tour en AEEA kan je terecht op de website www.recupel.be/inzamelactie.

Over Recupel en AEEA

Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. Deze activiteiten worden gefinancierd door de Recupel-bijdrage die de gebruiker betaalt bij aankoop van een nieuw toestel. Sinds 2007 biedt Recupel eveneens een oplossing voor alle professionele toestellen. AEEA zijn gevaarlijke afvalstoffen en worden daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. De consument betaalt een Recupel-bijdrage bij elke aankoop van een nieuw huishoudelijk toestel. Deze bijdrage garandeert dat afgedankte apparaten, die via het collectieve systeem aangeboden worden, door de distributie en in de containerparken, op een correcte manier ingezameld en verwerkt worden. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be

Erik Lenaers MindShake PR