Skip to Content
Recupel en Technopolis® informeren jong en oud al spelenderwijs over de recyclage van elektro-apparaten

Recupel en Technopolis® informeren jong en oud al spelenderwijs over de recyclage van elektro-apparaten

Twee nieuwe interactieve opstellingen maken jong en oud op een ludieke manier bewust van de milieu-impact van elektro-apparaten

Mechelen – 3 oktober – In het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie Technopolis® heeft Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege twee nieuwe interactieve opstellingen ingehuldigd. Deze kwamen er in samenwerking met Recupel en zullen jong en oud bewuster maken van het lot van elektro-apparaten. Technopolis® telt twee nieuwe interactieve opstellingen. Ze leren de bezoeker meer over de recyclage van elektro-apparaten. Vaak bevatten deze apparaten immers stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. En hoewel de gemiddelde Vlaming beter recycleert dan de gemiddelde Europeaan, is er toch nog werk aan de winkel.

Bij Recupel bewandelen we alle mogelijk pistes om de bevolking te sensibiliseren voor correcte recyclage van elektro-apparaten,” zegt Peter Sabbe, General Manager van Recupel. “Naast onze diverse communicatiekanalen, hebben we er nu ook deze opstellingen bij. Het laat ons toe onze boodschap op een ludieke en interactieve manier over te brengen naar de bevolking.”

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege huldigde de opstellingen in. “Vorig jaar zamelde Recupel liefst 112.000 ton afgedankte elektro-apparaten in. Die lat kan nog hoger. In elektro-apparaten zitten immers zeldzame materialen waar we in Vlaanderen nood aan hebben. Door nog meer in te zamelen en milieuverantwoord te recycleren, willen we afgedankte apparaten als grondstof inzetten en de materiaalkringloop sluiten. Zo maken we de ommezwaai van een afvalbeleid naar een duurzaam materialenbeleid, “ aldus minister Schauvliege.

Wat met oude apparaten?
Eén van de nieuwe opstellingen kreeg de naam ‘Waarheen met elektro-afval?’ mee en geeft enkele voorbeelden van vaak voorkomende elektro-apparaten zoals een TV, koelkast, grasmachine of armatuur. De bezoeker krijgt de vraag wat met het apparaat te doen eens het in onbruik is geraakt. Zijn een kapotte koelkast en een TV die nog werkt hetzelfde lot beschoren?
De tweede opstelling heet ‘Haal een elektro-apparaat uit elkaar’ en maakt de bezoeker bewust van welke onderdelen er in een computer of koelkast zitten. Bepaalde onderdelen zijn schadelijk voor het milieu en vergen een strikte recyclage.

Technopolis® gaat groen
De installatie van deze nieuwe opstellingen kadert in een langere lijst aan initiatieven om Technopolis® duurzamer en groener te maken. “Zo installeerden we al 1300 zonnepanelen op het dak,” zegt Erik Jacquemyn, gedelegeerd bestuurder van Technopolis®. “Daarnaast behaalden we internationale erkenning door het ecolabel ‘Groene Sleutel’. Dit certificaat is er voor milieuvriendelijke toeristische attracties die voldoen aan een lange lijst van vereisten. Op provinciaal niveau is er erkenning via het Milieucharter voor organisaties die veel groener zijn dan de wetgeving oplegt.

- Einde persbericht -

 

Op volgende link kan u enkele beelden in hoge resolutie downloaden: http://bit.ly/18uMta2

Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel