Recupel jaarverslag 2016

 

Beste,

De groeiende afvalberg en de toenemende schaarste aan grondstoffen zijn van die aard dat circulaire economie en stadsmijnbouw niet langer optioneel zijn. Ze zijn een noodzaak geworden. In 2016 heeft Recupel verder bijgedragen aan de ontwikkeling van deze principes in België, onder meer door meer elektro op te halen dan ooit tevoren. De dynamische grafieken in het jaarverslag zullen u helpen om onze resultaten in detail te kunnen bekijken. 

Ik nodig u uit om ons jaarrapport te ontdekken via deze link: http://jaarverslag.recupel.be/nl/2016/

Indien u vragen heeft of bijkomende informatie wenst, aarzel niet om mij te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Bruno

Contacteer ons
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel