Recupel Kerncijfers: meer dan 115.000 ton oud-elektro ingezameld in 2013

Recupel Kerncijfers: meer dan 115.000 ton oud-elektro ingezameld in 2013

3,25% meer oud-elektro ingezameld in 2013: België bij best recyclerende landen van Europa

Woensdag 23 april 2014 — Brussel, 23 april 2014 –. Recupel, de organisatie verantwoordelijk voor de inzameling van oud-elektro, maakt vandaag zijn kerncijfers bekend. Ook in 2013 toont België zijn voortrekkersrol voor inzameling van oud-elektro: afgelopen jaar zamelde Recupel ruim 115.585 ton (115.585.165 kg) oud elektro in. Dat is 3,25% (goed voor 3.638 ton) meer dan vorig jaar en ongeveer 10,41 kg oud-elektro per inwoner. Peter Sabbe, General Manager van Recupel: “Het goede resultaat is mee te danken aan speciale activaties die we in 2013 organiseerden, zoals Recupel on Tour. De Belg is duidelijk begaan met het milieu en weet steeds beter waar hij met zijn oud-elektro naartoe kan: containerparken en elektrozaken kregen afgelopen jaar aanzienlijk meer oud-elektro te verwerken."

Sinds zijn oprichting in 2001 is Recupel verantwoordelijk voor de ophaling van alle oud-elektro in ons land. Jaar op jaar weet Recupel de hoeveelheid ingezameld oud-elektro op te drijven, met recordcijfers voor 2013: 115.585 ton ingezameld oud-elektro. Goed voor een stijging met 3,25% ten opzichte van 2012.

Inzamelpunten scoren beter

Dankzij de voortdurende inspanningen op vlak van sensibiliseren en activeren vond de Belg in 2013 beter zijn weg naar de correcte inzamelpunten voor zijn oud-elektro. Zowel de containerparken als de inzamelpunten in elektrozaken ontvingen meer elektro-apparaten die vervolgens in de correcte kanalen voor recyclage of hergebruik terecht kwamen. In totaal zette Recupel samen met de hergebruiksector 4.417 ton oud-elektro (goed voor 684.625 apparaten) terug op de markt voor hergebruik.

Toonaangevend in Europa

Met deze sterke inzamelcijfers onderscheidt België zich van de andere Europese landen en daarmee blijft het één van de meest toonaangevende landen in Europa inzake inzameling van AEEA (afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten). “In onze buurlanden zien we dat de inzameling van oud-elektro slechts een zeer beperkte groei meemaakt of zelfs daalt”, zegt Peter Sabbe, General Manager van Recupel. “België hanteert een sterk inzamelingsmodel voor oud-elektro en dat werpt elk jaar weer zijn vruchten af. Momenteel overschrijden we in België met de ophaling van apparaten voor huishoudelijk gebruik al de Europese doelstelling voor 2016.”

Inzamelcijfers huishoudelijke apparaten per fractie:

Recupel ziet voor 2013 de hoogste stijging in de fractie van ander elektronisch materiaal (zoals ICT materiaal en kleine huishoudelijke toestellen. Het resultaat: 47.474 ton  ingezameld (43.510 ton in 2012). Ook de andere fracties scoren goed: de inzameling van groot wit apparaten (de grote huishoudelijke toestellen zoals wasmachines en droogkasten) stijgt tot 26.504 ton (24.878 ton in 2012). De cijfers voor de inzameling van koel- en vriesapparaten blijven met 18.586 ton stabiel (18.718 ton in 2012). Bij de inzameling van gasontladingslampen merkte Recupel een uitgesteld afdankingsgedrag op met een uitzonderlijk hoog inzamelvolume begin 2014. In totaal werden er 1.273 ton (1.362 ton in 2012) oude lampen afgedankt. Aangezien er jaarlijks minder TV’s en monitoren op de markt gebracht worden, neemt de fractie van beeldbuishoudend materiaal (tv’s en monitoren) gedurig aan af. In 2013 zamelde Recupel 21.746 ton oude beeldbuishoudende tv’s en monitoren in. (23.479 ton in 2012). Ten slotte werd ook 2,3 ton rookmelders ingezameld (1,2 ton in 2012).

Professionele AEEA: 2.761 ton ingezameld

Ook voor de inzameling van oud-elektro uit de professionele markt ziet Recupel sterke cijfers voor 2013. In totaal haalde de organisatie 2.761 ton oud-elektro op (2.495 ton in 2012). Dat 10.67% meer dan in 2012. “Ook in de professionele markt zien we een verandering in hoe er naar oud-elektro gekeken wordt. Dit jaar willen we dan ook in samenwerking met de afvalsector extra inzetten op het optimaliseren van de ophaling van oud-elektro bij bedrijven en ondernemingen.”, aldus Peter Sabbe.

Voor meer informatie over Recupel kan je terecht op http://www.recupel.be/.

Alle beeldmateriaal in hoge resolutie kan je hier downloaden.

Over Recupel en AEEA

Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. Deze activiteiten worden gefinancierd door de Recupel-bijdrage, die de gebruiker betaalt bij aankoop van een nieuw toestel. AEEA worden als gevaarlijke afvalstoffen aanzien en zijn daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. De consument betaalt een Recupel-bijdrage bij elke aankoop van een nieuw huishoudelijk toestel. Deze bijdrage garandeert dat afgedankte apparaten, ingezameld door de distributie en in de containerparken, op een correcte manier worden verwerkt. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be.

Erik Lenaers MindShake PR