Recupel on Tour, intercommunale ILVA en de Kringwinkel zamelen in Erpe-Mere oude elektro-apparaten in

Recupel on Tour, intercommunale ILVA en de Kringwinkel zamelen in Erpe-Mere oude elektro-apparaten in

Erpe-Mere, 19 september 2014 – Recupel zamelt oud elektro in tijdens ‘Recupel on Tour’. De roadshow doorheen België wordt na het grote succes van vorig jaar opnieuw georganiseerd! Recupel on Tour sensibiliseert consumenten rond het correct afdanken van oud elektro en biedt hen meteen de mogelijkheid hun elektro-toestellen gratis in te leveren. Het initiatief is een nauwe samenwerking van Recupel, de verschillende afvalintercommunales en De Kringwinkels. Op 27 september komt de roadshow naar Erpe-Mere (in het Domein Steenberg, van 9u tot 14u). Tijdens Recupel on Tour kan iedereen zijn elektro-afval inleveren, zodat Recupel dit kan recycleren.

Het is voor de consument nog vaak onduidelijk waar elektro-afval kan worden ingeleverd, want jaarlijks komt er zo’n 1,5 kg per inwoner in de huisvuilzak terecht. Vooral kleine toestellen, zoals zakrekenmachines, mobiele telefoons, afstandsbedieningen, elektrische tandenborstels, laders en computeraccessoires raken tussen het huishoudelijk restafval verzeild waardoor ze schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de herbruikbare grondstoffen verloren gaan. Recupel lanceert een reeks initiatieven –waaronder Recupel on Tour- die het voor de consument eenvoudiger maken om oude elektro-toestellen in te leveren voor recyclage.

Met het concept Recupel On Tour schept Recupel op een interactieve en speelse wijze meer duidelijkheid over waar afgedankte elektrische of elektronische apparaten (AEEA) ingeleverd kunnen worden. Deze toestellen bevatten immers veel nuttige grondstoffen die na verwerking herbruikbaar zijn.

“In 2001 zaten we op nul kilogram, vandaag op 115.000 ton”, vertelt Peter Sabbe, general manager Recupel. “Maar om de Europese doelstellingen te behalen moeten we extra inspanningen leveren. Daarom zet Recupel een pak acties op het getouw om nog meer elektro-afval in te zamelen. Zoals Recupel on tour die de consument bewust moet maken elektro-afval correct in te leveren zodat waardevolle grondstoffen opnieuw kunnen worden ingezet.”

Want het niet afdanken van oud elektro betekent een verlies van materialen. Toestellen die op de juiste plaats ingeleverd worden, worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen. Zo herwinnen we in België jaarlijks ongeveer 83.000 ton aan waardevolle grondstoffen. We verwachten dat we dit cijfer nog fors kunnen verhogen door een makkelijkere inlevering mogelijk te maken.”

Recupel stelt vast dat afgedankte elektro-apparaten nog te weinig in de correcte inzamelpunten zoals het containerpark of de detailhandel terechtkomen. Via Recupel on Tour wordt er uitzonderlijk een inzamelpunt opgesteld in Erpe-Mere. Daar kunnen alle buurtbewoners meteen oude en of defecte toestellen afgeven en bijleren welke oude toestellen vaak in huis blijven liggen.

 “Er worden ook vaak toestellen afgedankt die eigenlijk niet defect en nog herstelbaar zijn”, zegt Tim Wagendorp van KOMOSIE, de koepel die De Kringwinkels vertegenwoordigt. “Onze mensen zullen op 27 september aanwezig zijn om meteen te beoordelen of de ingeleverde toestellen nog functioneren. Apparaten die het nog prima doen en die vakkundig hersteld kunnen worden, krijgen een tweede leven via De Kringwinkels. Zo zijn de mensen meteen zeker dat hun toestellen in goede handen terecht komen.”

Recupel kondigt de actie aan via een mailing. Deze mailing bevat een leaflet met praktische informatie en een handige checklist die oplijst welke mogelijke toestellen ingeleverd kunnen worden. Bovendien wordt de actie ondersteund via regionale televisie. Voor meer informatie over Recupel on Tour en AEEA kan je terecht op de website www.recupel.be/inzamelactie.

 

Over Recupel en AEEA

Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. Deze activiteiten worden gefinancierd door de Recupel-bijdrage, die de gebruiker betaalt bij aankoop van een nieuw toestel. AEEA worden als gevaarlijke afvalstoffen aanzien en zijn daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. De consument betaalt een Recupel-bijdrage bij elke aankoop van een nieuw huishoudelijk toestel. Deze bijdrage garandeert dat afgedankte apparaten, ingezameld door de distributie en in de containerparken, op een correcte manier worden verwerkt. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be.

Voor meer informatie (niet voor publicatie)

MindShake PR
Elise Vincke
T: 02 478 18 44
M: 0476 44 96 64
@: elise@mindshake.biz

Contacteer ons
Elise Vincke MindShake PR
Elise Vincke MindShake PR
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel