Skip to Content

Recupel on Tour komt naar Gent voor inzameling afgedankte elektro-apparaten

Gent, 1 oktober – Recupel zamelt oud elektro in tijdens “Recupel on Tour” in Gent. De roadshow doorheen België moet consumenten sensibiliseren rond het correct afdanken van oud elektro en hen meteen de mogelijkheid bieden hun oude toestellen gratis in te leveren. Het initiatief is een samenwerking van Recupel, de verschillende afvalintercommunales en De Kringwinkels. Op 26 oktober komt de roadshow naar Gent (aan Dampoort). Tijdens Recupel on Tour kan iedereen zijn oude elektrische en elektronische apparaten inleveren, zodat ze door Recupel verwerkt en gerecycleerd kunnen worden.

Er heerst nog vaak onduidelijkheid over waar afgedankte elektro-apparaten moeten ingezameld worden. Zo ziet Recupel dat er jaarlijks duizenden vooral kleine toestellen, zoals bijvoorbeeld zakrekenmachines, mobiele telefoons, kleine elektronische gadgets, laders en computeraccessoires tussen het huishoudelijk restafval verzeild geraken waardoor ze schadelijk kunnen zijn voor het milieu en recycleerbare grondstoffen verloren gaan. Recupel wil initiatieven lanceren die het voor de consument eenvoudiger maken om oude elektrische en elektronische toestellen in te leveren voor recyclage.

Met het concept Recupel On Tour schept Recupel op een interactieve en speelse wijze meer duidelijkheid over waar afgedankte elektrische of elektronische apparaten (AEEA) afgedankt en ingezameld kunnen worden. Deze toestellen bevatten immers veel nuttige grondstoffen die na verwerking opnieuw gebruikt kunnen worden.

“Vlaanderen is één van de best scorende regio’s ter wereld met 12 kg ingezameld oud elektro per inwoner in 2012”, zegt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. “Vooral bij de kleine elektrische toestellen zit nog heel wat potentieel tot verbetering. Toestellen zoals oude zakrekenmachines, MP3-spelers of mobiele telefoons blijven nog vaak in huis rondslingeren of komen in de huisvuilzak terecht.”

“We vinden nog te veel elektro in de restafvalzakken terug”, vertelt ook Peter Sabbe, general manager Recupel. “Dat is niet alleen milieuvervuilend maar betekent ook een verlies van materialen. Toestellen die op de correcte plaats ingeleverd worden, worden verwerkt tot bruikbare grondstoffen. Zo hebben we in 2012 in heel België 82.266 ton waardevolle grondstoffen kunnen winnen. We verwachten dat we dit cijfer nog fors kunnen verhogen door ervoor te zorgen dat we al onze oude toestellen correct inleveren.”

“Afgedankte elektro-apparaten komen nog te weinig bij hun inzamelpunten zoals het containerpark of de detailhandel terecht“, zegt Koen Van Caimere, Afdelingshoofd Informatie en Communicatie bij IVAGO. “Via het initiatief van Recupel on Tour wordt er nu uitzonderlijk een inzamelpunt opgesteld in Gent. Daar kan je meteen oude en of defecte toestellen afgeven en bijleren welke oude toestellen vaak in huis blijven liggen.”

“Er worden ook vaak toestellen afgedankt die eigenlijk niet defect zijn”, zegt Tim Wagendorp van KOMOSIE, de koepel die De Kringwinkels vertegenwoordigt. “Onze mensen zullen op 26 oktober aanwezig zijn om meteen te beoordelen of de ingeleverde toestellen nog functioneren. Apparaten die het nog prima doen, krijgen een tweede leven via De Kringwinkels. Zo zijn de mensen meteen zeker dat hun toestellen in goede handen terecht komen.”

Recupel kondigt de actie aan via een mailing. Deze mailing bevat een leaflet met praktische informatie en een handige checklist waarop alle toestellen die ingeleverd kunnen worden opgelijst staan. Bovendien wordt de actie ondersteund op regionale televisie via een educatieve spot. Voor meer informatie over Recupel on Tour en AEEA kan je terecht op de website www.recupel.be/inzamelactie.

Over Recupel en AEEA

Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. Deze activiteiten worden gefinancierd door de Recupel-bijdrage, die de gebruiker betaalt bij aankoop van een nieuw toestel. AEEA worden als gevaarlijke afvalstoffen aanzien en zijn daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. De consument betaalt een Recupel-bijdrage bij elke aankoop van een nieuw huishoudelijk toestel. Deze bijdrage garandeert dat afgedankte apparaten, ingezameld door de distributie en in de containerparken, op een correcte manier worden verwerkt. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be.

Contacteer ons
Erik Lenaers MindShake PR
Erik Lenaers MindShake PR
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel