Recupel on Tour 'Pro' zamelde 1.276 kg oude elektro in bij Galloo in Dendermonde

Recupel on Tour 'Pro' zamelde 1.276 kg oude elektro in bij Galloo in Dendermonde

Dendermonde – Recupel on Tour Pro, de actie waarmee Recupel langsgaat bij Belgische bedrijvenparken om oude elektro in te zamelen, hield op 17 september halt bij Galloo in Dendermonde. De stop was goed voor zo’n 1.276 kg ingezamelde afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Het initiatief is een samenwerking van Recupel, FEBEM (Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer) en Coberec (Confederatie van de Belgische Recuperatie). 

Het concept van Recupel on Tour is niet nieuw: de voorbije drie jaar trok Recupel al naar Belgische steden en gemeenten met lokale inzamelacties die het inwoners gemakkelijk maken hun oude elektro in te leveren. Met Recupel on Tour Pro wordt de horizon dit jaar verbreed naar kantorenparken en bedrijvencentra. Heel vaak blijven oude apparaten zoals printers en computers, daar immers tot in de vergetelheid opgeborgen in kasten en kelders.
Door het inzamelpunt eenmalig naar hen toe te brengen, maken we het voor bedrijven gemakkelijk om zich in één beweging van hun afgedankte elektrische en elektronische apparaten te ontdoen”, vertelt Peter Sabbe, algemeen directeur van Recupel. “Tegelijk verspreiden we onze boodschap ook onder de bedrijfsleiders en werknemers van de deelnemende organisaties: oude toestellen horen geen stof te vergaren in de kast of op de vensterbank, of vergeten te worden in het berghok. Door ze in te leveren via het Recupel-netwerk kunnen ze een tweede leven krijgen: er zitten immers heel wat waardevolle grondstoffen in die hergebruikt kunnen worden.”

Het industriezone huisvest veel bedrijven, wat maakt dat er heel wat elektronische toestellen onder één dak zitten. Kapotte of afgedankte apparaten komen vaak in de kelder terecht, uit het zicht van de dagelijkse werkzaamheden. Recupel on Tour Pro geeft deze bedrijven het nodige duwtje in de rug om zich van deze toestellen te ontdoen en stil te staan bij de waarde die deze spullen nog (kunnen) hebben.”

Succesvolle testfase
Eerder dit jaar zette Recupel een testfase van deze eerste ‘Recupel on Tour Pro’-campagne op poten om te kijken of het concept zou aanslaan. Nu de eerste resultaten bekend en positief zijn, wordt de actie verder uitgerold en zullen in totaal zo’n 30 sites bediend worden dit jaar.

Voor deze acties werkt Recupel samen met erkende afvalophalers en -verwerkers uit het Recupel-netwerk. Daarnaast krijgen de bedrijven een infopakket dat hen ertoe aanzet om ook op lange termijn de juiste inspanningen te doen om afgedankte elektrische en elektronische apparaten correct in te leveren.

Bedrijven die interesse hebben om mee te werken aan het initiatief kunnen zich nog melden. Meer info via events@recupel.be

 

Over Recupel en AEEA
Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. AEEA worden als gevaarlijke afvalstoffen aanzien en zijn daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be.

Over FEBEM
FEBEM vzw is de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer (www.febem-fege.be) en vertegenwoordigt zo’n 220 privaatrechtelijke bedrijven actief in het materialenbeheer en de productie van groene energie uit materialen. Goed voor een tewerkstelling van meer dan 8000 mensen en een jaarlijkse omzet van meer dan 2,7 miljard euro.

Over COBEREC
COBEREC is de Confederatie van de Belgische Recuperatie (www.coberec.be) en vertegenwoordigt zo’n 150 privaatrechtelijke bedrijven actief in de recuperatie van oude metalen papier en karton, textiel en plastics. Jaarlijks goed voor 4 miljoen ton nieuwe grondstoffen en een tewerkstelling van meer dan 4000 mensen.

Voor meer informatie (enkel pers, gelieve niet te publiceren) :

MindShake PR
Gerlind Martens
02 478 18 44 / 0485 37 54 67
gerlind@mindshake.biz

 

Contacteer ons
Gerlind Martens Account Manager, MindShake PR
Gerlind Martens Account Manager, MindShake PR
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel