Recupel on Tour Pro zamelde 1.914 kg oude elektro in bij de Vreese Logistic in Oudenaarde

Recupel on Tour Pro zamelde 1.914 kg oude elektro in bij de Vreese Logistic in Oudenaarde

Woensdag 21 oktober 2015 — Oudenaarde – Recupel on Tour Pro, de actie waarmee Recupel langsgaat bij Belgische bedrijvenparken om oude elektro in te zamelen, hield op 12 november halt bij de Vreese Logistic in Oudenaarde. De stop was goed voor zo’n 1.914 kg ingezamelde afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Het initiatief is een samenwerking van Recupel, Febem (Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer) en Coberec (Confederatie van de Belgische Recuperatie). 

 

Het concept van Recupel on Tour is niet nieuw: de voorbije drie jaar trok Recupel al naar Belgische steden en gemeenten met lokale inzamelacties die het inwoners  makkelijk maken hun oude elektro in te leveren. Met Recupel on Tour Pro wordt de horizon dit jaar verbreed naar kantoren en bedrijvencentra. Heel vaak blijven oude apparaten zoals printers en computers, daar immers tot in de vergetelheid opgeborgen in kasten en kelders.
Door het inzamelpunt eenmalig naar hen toe te brengen, maken we het voor bedrijven makkelijk om zich in één beweging van hun afgedankte elektrische en elektronische apparaten te ontdoen”, vertelt Peter Sabbe, algemeen directeur van Recupel. “Tegelijk verspreiden we onze boodschap ook bij de bedrijfsleiders  en werknemers van de deelnemende organisaties: oude toestellen horen geen stof te vergaren in de kast of op de vensterbank, of vergeten te worden in het berghok. Door correcte afhandeling kunnen ze een tweede leven krijgen: er zitten immers heel wat waardevolle grondstoffen in die hergebruikt kunnen worden.”

Succesvolle testfase
Eerder dit jaar zette Recupel een testfase van deze eerste ‘Recupel on Tour Pro’-campagne op poten om te kijken of het concept zou aanslaan. Nu de eerste resultaten bekend en positief zijn, wordt de actie verder uitgerold en zullen in totaal zo’n 30 sites bediend worden dit jaar.

Voor deze acties werkt Recupel samen met erkende afvalophalers  en verwerkers uit het Recupelnetwerk. Daarnaast krijgen de bedrijven een infopakket dat hen ertoe aanzet om ook op lange termijn de juiste inspanningen te doen om afgedankte elektrische en elektronische apparaten correct in te leveren.

Bedrijven die interesse hebben om mee te werken aan het initiatief kunnen zich nog melden. Meer info via events@recupel.be of telefonisch op 0800 403 88.

Over Recupel en AEEA
Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. AEEA worden als gevaarlijke afvalstoffen aanzien en zijn daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be.

Gerlind Martens Account Manager at MindShake PR