Recupel on Tour Pro zamelt oude elektro in  bij kantorenparken en bedrijvencentra

Recupel on Tour Pro zamelt oude elektro in bij kantorenparken en bedrijvencentra

Brussel, 10 september 2015 – Recupel on Tour, de actie waarmee Recupel op locatie afgedankte elektrische en elektronische apparaten inzamelt, is uitgebreid met Recupel on Tour Pro. De bedoeling van de campagne is om ook kantoren- en bedrijvencentra te sensibiliseren rond het correct afdanken van oude elektro, en hen meteen de mogelijkheid te bieden oude toestellen in te leveren voor hergebruik of recyclage. Recupel on Tour Pro gebeurt in samenwerking met FEBEM (Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer) en Coberec (Confederatie van de Belgische Recuperatie). 

Het concept van Recupel on Tour, waarmee Recupel naar Belgische steden en gemeenten trekt met lokale inzamelacties die het inwoners gemakkelijk maken oude elektro in te leveren, is niet nieuw. Met Recupel on Tour Pro wordt de horizon sinds dit jaar verbreed naar kantorenparken en bedrijvencentra.

“In kantoorruimtes liggen oude elektrische apparaten zoals toetsenborden, computertoebehoren of telefoons vaak opgeslagen in een kast, kelder of berging, zonder ooit nog het daglicht te zien. Dat is niet enkel zonde van het verlies aan bergruimte, ook heel wat waardevolle grondstoffen die in deze toestellen verwerkt zitten, blijven daardoor geblokkeerd voor recyclage. Ze worden op deze wijze onthouden van de industrie die ze nodig heeft om nieuwe producten te maken. Vandaar dat we met Recupel on Tour ‘Pro’ gaan: de ingezamelde elektro wordt bij ons gerecycleerd en de herbruikbare grondstoffen krijgen een tweede leven”, aldus Peter Sabbe, algemeen directeur van Recupel.

Succesvolle testfase
Eerder dit jaar zette Recupel een testfase van deze eerste ‘Recupel on Tour Pro’-campagne op poten bij kantorenparken en bedrijvencentra in Vlaanderen en Wallonië, om het concept af te toetsen bij de doelgroep. Nu de eerste resultaten bekend en positief zijn, wordt de actie verder uitgerold. In totaal zullen in 2015 zo’n 30 sites de campagne over de vloer krijgen.

Voor deze acties werkt Recupel samen met de erkende afvalophalers en -verwerkers uit het Recupel-netwerk die reeds actief zijn op de betreffende bedrijventerreinen. “Door het inzamelpunt eenmalig naar hen toe te brengen, maken we het voor bedrijven gemakkelijk om zich in één beweging van hun afgedankte elektrische en elektronische apparaten te ontdoen”, vertelt Peter Sabbe. Daarnaast krijgen de bedrijven een infopakket dat hen ertoe aanzet om ook op lange termijn de juiste inspanningen te doen om afgedankte elektrische en elektronische apparaten correct in te leveren.

Bedrijven die interesse hebben om mee te werken aan het initiatief kunnen zich nog melden. Meer info via events@recupel.be

 

 

Over Recupel en AEEA

Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. AEEA worden als gevaarlijke afvalstoffen aanzien en zijn daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be.

Over FEBEM

FEBEM vzw is de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer (www.febem-fege.be) en vertegenwoordigt zo’n 220 privaatrechtelijke bedrijven actief in het materialenbeheer en de productie van groene energie uit materialen. Goed voor een tewerkstelling van meer dan 8000 mensen en een jaarlijkse omzet van meer dan 2,7 miljard euro.

Over COBEREC

COBEREC is de Confederatie van de Belgische Recuperatie (www.coberec.be) en vertegenwoordigt zo’n 150 privaatrechtelijke bedrijven actief in de recuperatie van oude metalen papier en karton, textiel en plastics. Jaarlijks goed voor 4 miljoen ton nieuwe grondstoffen en een tewerkstelling van meer dan 4000 mensen.

 

Voor meer informatie (enkel pers, gelieve niet te publiceren) :

MindShake PR

Elise Vincke

02 478 18 44 / 0476 44 96 64

elise@mindshake.biz 

Contacteer ons
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel