Recupel stelt BD myShopi, Retrival, R.app.el en SOFIE aan voor diverse transportopdrachten vanaf 1 juli 2021

Recupel heeft in 2021 een tenderprocedure georganiseerd om partners te vinden voor het transporteren van afgedankte elektro en lampen. Naar aanleiding van deze tenderprocedure contracteert Recupel BD myShopi, Retrival, R.app.el en SOFIE vanaf 1 juli 2021. In 2020 werd in totaal 123.840 ton elektro en lampen ingezameld. Bijna 90%, of 109.654 ton, wordt ingezameld via het eigen, logistieke inzamelnetwerk van Recupel (recyclageparken, distributie, etc.).

Toewijzing nieuwe contractanten

Recupel organiseert de inzameling, het transport en de verwerking van afgedankte elektr(on)ische apparaten en lampen in België. Een van haar opdrachten is de ophaling en het transport van deze apparaten organiseren. Hiervoor duidt Recupel op contractuele basis partners aan.

Daarom organiseerde Recupel in 2021 een procedure voor de toewijzing van nieuwe contractanten voor de fijnmazige inzameling van afgedankte elektro, lampen en rookmelders en de superfijnmazige inzameling van klein elektro en lampen. Door middel van een strikte tenderprocedure, die werd goedgekeurd door de regionale overheden, wijst Recupel de diverse opdrachten toe aan:

  • BD myShopi: voor de fijnmazige inzameling[1] van grootwit, koelvries-apparaten, televisies en monitoren en klein elektro in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Luxemburg.
  • Retrival : voor de fijnmazige inzameling van grootwit, koelvries-apparaten, televisies en monitoren en klein elektro in de provincies Henegouwen en Namen.
  • R.app.el : voor de fijnmazige inzameling van grootwit, koelvries-apparaten, televisies en monitoren en klein elektro in de provincie Waals-Brabant.
  • SOFIE : voor de fijnmazige inzameling van grootwit, koelvries-apparaten, televisies en monitoren en klein elektro in de provincie Luik.
  • BD myShopi: voor de fijnmazige inzameling[2] van lampen en rookmelders voor heel België.
  • BD myShopi: voor de superfijnmazige inzameling[3] van de Recupel-punten voor klein elektro (< 25 cm) en lampen voor heel België.

Ecologie en milieuperformantie in transport

Voor de selectie werden, in samenspraak met de regionale overheden, objectieve criteria bepaald, zoals kwaliteit, prijs en milieuperformantie. 

“Recupel heeft een uitgebreid logistiek netwerk. Sinds de start van Recupel streven we ernaar om ons netwerk voortdurend te optimaliseren zodat we de steeds groeiende volumes aan afgedankte elektro en lampen op een efficiënte manier kunnen ophalen en naar een verwerker brengen voor recyclage. Voor deze tenderprocedure hebben we voor het eerst het criterium milieuperformantie als een belangrijk onderdeel van de beoordeling opgenomen. We vinden het belangrijk dat onze partners, net zoals Recupel, oog hebben voor duurzaamheid. Met hun voorstellen hebben de gekozen partners aangetoond dat zij belang hechten aan het organiseren van een milieuvriendelijker transport, onder andere door de samenstelling van hun vloot,” licht Eric Dewaet, CEO van Recupel, toe.  

De verschillende contracten gaan in vanaf 1 juli 2021 en zullen een duurtijd hebben van 3 jaar (tot en met 30 juni 2024).

[1] Bij een fijnmazige inzameling van deze categorieën haalt de transporteur toestellen op bij de verschillende inzamelpunten van Recupel (vb. recyclageparken, distributie) en brengt die naar een centrale plaats (of “overslagstation”) alvorens de toestellen in bulk worden afgevoerd naar een verwerker door een andere transporteur.

[2] Bij een fijnmazige inzameling van lampen en rookmelders haalt de transporteur de toestellen op bij de verschillende inzamelpunten van Recupel (vb. recyclageparken, bedrijven) en brengt die naar een centrale plaats (of “overslagstation”). Vervolgens transporteert hij zelf de lampen en rookmelders in bulk naar een verwerker.

[3] Bij een superfijnmazige inzameling brengt de transporteur de RecyclePunt-modules voor klein elektro en lampen naar een centrale plaats alvorens de toestellen in bulk worden afgevoerd naar een verwerker door een andere transporteur.

Saar Bentein

Spokesperson

Over Recupel vzw

Recupel zamelt gebruikte elektr(on)ische toestellen duurzaam en kosteloos in om ze een nieuw leven te geven. Door herstel en hergebruik te stimuleren en recyclage te organiseren, wil de vzw het verbruik van grondstoffen en energie helpen reduceren. Daarvoor kunnen we rekenen op tal van partners uit de circulaire keten.

Je kan je ongebruikte toestellen afgeven bij de kringloopwinkel, het recyclagepark, de elektroshop of supermarkt en sinds kort zelfs aan je voordeur wanneer je een pakketje ontvangt Bedrijven en organisaties kunnen een ophaling aanvragen via Recupel Pick-up.

Meer informatie vind je op www.recupel.be.

Neem contact op met

Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel

www.recupel.be