Recupel viert 15-de verjaardag

Sinds ontstaan al meer dan 221 miljoen elektrotoestellen ingezameld

Brussel, 15 september 2016 – Recupel, de vzw die de inzameling en recyclage van elektro-afval organiseert in België, viert vandaag haar 15-de verjaardag. “15 jaar waarin al heel wat gerealiseerd is”, zegt CEO Peter Sabbe. Zo werden in anderhalf decennium 221 417 278 toestellen ingezameld, samen goed voor meer dan 1,3 miljoen ton. België ligt sinds de oprichting van Recupel in de kopgroep van landen die elektro-afval optimaal hergebruiken of verwerken tot nieuwe grondstoffen. “De recyclageketen die we ontwikkeld hebben staat nu op punt. We moeten er samen voor zorgen dat we ze maximaal benutten.”

Meer dan 221 miljoen ingezamelde toestellen, 39% inzameling van het aantal toestellen dat jaarlijks op de markt gebracht wordt, gemiddelde recyclageresultaten van 90%, een positieve samenwerking met zowel de hergebruiksector, ophalers, verwerkers, intercommunales als de overheden… Recupel heeft in 15 jaar heel wat bereikt, maar richt zich resoluut naar de toekomst. “We hebben nu een zeer goed ontwikkelde elektro-recyclageketen, en die moeten we voeden”, zegt CEO Peter Sabbe. “Zoals we ook hebben geleerd glas naar de glasbol te brengen, moeten gezinnen de gewoonte kweken om oud elektro binnen te brengen. Bedrijven moeten dan weer bekijken of het niet nuttig kan zijn een ophaalpunt te worden, of contact opnemen met een Recupel erkende Recycler.”

Het blijft volgens Sabbe niet enkel bij de gezinnen en bedrijven: “Alle maatschappelijke actoren en de overheden op alle niveaus moeten dit ook actief aanmoedigen. Als samenleving de weg inslaan van de circulaire economie is pure noodzaak”. Ieder jaar komt er 4 tot 5% meer elektronisch afval bij, wat dit het snelst groeiende afvaltype ter wereld maakt. Enkel voor dit jaar wordt de e-waste berg geschat op 50 miljoen ton, en nog geen derde hiervan wereldwijd wordt correct gerecycleerd. “Deze groeiende afvalberg en de toenemende schaarste aan grondstoffen maken van circulaire economie en urban mining geen keuze meer. Grondstoffen die we uit elektro-afval halen moeten we niet meer aan de aarde onttrekken. Als je de cijfers bekijkt, begrijp je dat dit circulaire economie op zeer grote schaal is waar iedereen deel van moet uitmaken,” aldus Sabbe.

Recupel werd door de elektro-industrie opgericht om te voldoen aan de aanvaardingsplicht. Die zegt dat een bedrijf dat een elektr(on)isch toestel op de Belgische markt brengt verantwoordelijk is voor de inzameling, het transport en de recyclage van het toestel wanneer het afgedankt wordt. Sinds haar oprichting in  2001 zijn de inzamel- en recyclageresultaten jaar na jaar verbeterd, en behoort België systematisch tot de best presterende landen op vlak van elektro-afval recyclage. “Het moeilijkste was dat we begonnen zijn met een wit blad. We hadden weinig voorbeelden in andere landen waarop we ons konden baseren”, aldus Sabbe, die er sinds het begin bij is. “Dat verplichtte ons om al onze beslissingen en ontwikkelingen voortdurend in vraag te stellen. Een filosofie die we vandaag de dag blijven koesteren”.

15 jaar Recupel in cijfers

  • Ingezameld elektro-afval wordt gemiddeld voor 90% verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Het merendeel wordt gedaan door Belgische bedrijven

  • 27 195 400 toestellen ingezameld in 2015, 221 417 278 sinds het ontstaan van Recupel.

  • 788 279 elektrotoestellen hergebruikt in 2015

  • 39% van het aantal toestellen dat op de markt werd gebracht wordt ingezameld (=10kg per persoon). Tegen 2019 moet dit 65% worden (=17kg per persoon). Vandaag wordt 22kg per persoon op de markt gebracht.

  • 5.630 inzamelpunten verdeeld over hergebruikcentra, recyclageparken, Recyclepunten en verkooppunten.

  • 1200 jobs voortgebracht uit de activiteiten van Recupel in 2015.

Contacteer ons
Bruno Fierens Recupel
Bruno Fierens Recupel
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel