Recupel wil elektro-afvalstromen beter in kaart brengen in 2017

30% van het e-waste is “onzichtbaar”: Recupel pleit voor samenwerking om parallelle stromen beter in kaart te brengen

Dinsdag 10 januari 2017 — Recupel maakt van 2017 het Jaar van het Overzicht. “Recupel garandeert dat het oude elektro dat ze ophaalt correct hergebruikt of gerecycleerd wordt”, zegt Peter Sabbe, CEO van Recupel. “De ingezamelde Recupel-volumes zijn goed voor 39% van het gewicht dat op de markt wordt gebracht. Van een deel van het resterende elektro-afval weten we min of meer wat er mee gebeurt, maar van 30% weten we niet waar het terechtkomt”. Recupel zal uiteraard inzameling blijven promoten, maar samen met de andere maatschappelijke actoren wil ze ook de e-waste stromen beter in kaart brengen. “Samenwerken is hier het sleutelwoord. Informatie-uitwisseling tussen overheden, distributie, producenten en recyclers is de enige mogelijke aanpak”, aldus Sabbe.

Volgens een studie uitgevoerd in 2014 in samenwerking met de United Nations University, werd er in België per jaar 22,4kg elektro-afval gegenereerd per inwoner. 10,5kg hiervan werd officieel ingezameld en geregistreerd, 5,1kg was gedocumenteerd, en van de 6,8 resterende kg is niets geweten. “Hier een beter zicht op krijgen wordt dus een prioriteit”, zegt Sabbe. 

Een deel van de “onzichtbare” stromen zijn illegale stromen, maar er zijn ook stromen die minder problematisch zijn en niet geregistreerd worden. ICT-brokers brengen bijvoorbeeld computers die ze vervangen naar één van hun filialen buiten België, toestellen worden aan een goed doel geschonken, of medisch materiaal wordt doorverkocht aan ziekenhuizen die het nodig hebben in het buitenland. “Dit zijn logische en soms zelfs positieve zaken, maar een betere registratie en inzicht in de stromen is noodzakelijk om correcte rapportagecijfers te bekomen”, zegt Sabbe.

De voorbije 15 jaar heeft Recupel een systeem ontwikkeld dat garandeert dat een correct ingezameld elektrotoestel in België wordt hergebruikt of gerecycleerd. 39% van het elektro-afval komt zo terecht en daarmee hoort België bij de meest efficiënte landen ter wereld. Maar de Europese doelstellingen zijn onlangs  aangescherpt en tegen 2019 moeten alle lidstaten van de Europese Unie 65% van hun elektro-afval inzamelen voor hergebruik of recyclage. “Om die doelstellingen te behalen, zullen we samen meer moeten inzamelen, maar ook bestaande elektro-afvalstromen beter in kaart brengen”, zegt Peter Sabbe.

Recupel wil een katalysator zijn van deze grootschalige oefening, maar benadrukt dat dit enkel mogelijk zal zijn met de medewerking van alle bestaande en toekomstige partners. “Van België het beste Urban Mining-land ter wereld maken is een maatschappelijk project waar we enkel samen zullen in slagen: verwerkers, producenten, distributeurs, overheden en vele anderen”, zegt Sabbe.  We kijken ernaar uit om er samen werk van te maken.”   

Voor consumenten en bedrijven blijft de boodschap van Recupel dezelfde: Breng uw e-waste binnen bij Recupel-inzamelpunten. Je vind ze snel en eenvoudig op Recupel.be.

Bruno Fierens Recupel