Recupel wil elektro-afvalstromen beter in kaart brengen in 2017

30% van het e-waste is “onzichtbaar”: Recupel pleit voor samenwerking om parallelle stromen beter in kaart te brengen

Recupel maakt van 2017 het Jaar van het Overzicht. “Recupel garandeert dat het oude elektro dat ze ophaalt correct hergebruikt of gerecycleerd wordt”, zegt Peter Sabbe, CEO van Recupel. “De ingezamelde Recupel-volumes zijn goed voor 39% van het gewicht dat op de markt wordt gebracht. Van een deel van het resterende elektro-afval weten we min of meer wat er mee gebeurt, maar van 30% weten we niet waar het terechtkomt”. Recupel zal uiteraard inzameling blijven promoten, maar samen met de andere maatschappelijke actoren wil ze ook de e-waste stromen beter in kaart brengen. “Samenwerken is hier het sleutelwoord. Informatie-uitwisseling tussen overheden, distributie, producenten en recyclers is de enige mogelijke aanpak”, aldus Sabbe.

Volgens een studie uitgevoerd in 2014 in samenwerking met de United Nations University, werd er in België per jaar 22,4kg elektro-afval gegenereerd per inwoner. 10,5kg hiervan werd officieel ingezameld en geregistreerd, 5,1kg was gedocumenteerd, en van de 6,8 resterende kg is niets geweten. “Hier een beter zicht op krijgen wordt dus een prioriteit”, zegt Sabbe. 

Een deel van de “onzichtbare” stromen zijn illegale stromen, maar er zijn ook stromen die minder problematisch zijn en niet geregistreerd worden. ICT-brokers brengen bijvoorbeeld computers die ze vervangen naar één van hun filialen buiten België, toestellen worden aan een goed doel geschonken, of medisch materiaal wordt doorverkocht aan ziekenhuizen die het nodig hebben in het buitenland. “Dit zijn logische en soms zelfs positieve zaken, maar een betere registratie en inzicht in de stromen is noodzakelijk om correcte rapportagecijfers te bekomen”, zegt Sabbe.

De voorbije 15 jaar heeft Recupel een systeem ontwikkeld dat garandeert dat een correct ingezameld elektrotoestel in België wordt hergebruikt of gerecycleerd. 39% van het elektro-afval komt zo terecht en daarmee hoort België bij de meest efficiënte landen ter wereld. Maar de Europese doelstellingen zijn onlangs  aangescherpt en tegen 2019 moeten alle lidstaten van de Europese Unie 65% van hun elektro-afval inzamelen voor hergebruik of recyclage. “Om die doelstellingen te behalen, zullen we samen meer moeten inzamelen, maar ook bestaande elektro-afvalstromen beter in kaart brengen”, zegt Peter Sabbe.

Recupel wil een katalysator zijn van deze grootschalige oefening, maar benadrukt dat dit enkel mogelijk zal zijn met de medewerking van alle bestaande en toekomstige partners. “Van België het beste Urban Mining-land ter wereld maken is een maatschappelijk project waar we enkel samen zullen in slagen: verwerkers, producenten, distributeurs, overheden en vele anderen”, zegt Sabbe.  We kijken ernaar uit om er samen werk van te maken.”   

Voor consumenten en bedrijven blijft de boodschap van Recupel dezelfde: Breng uw e-waste binnen bij Recupel-inzamelpunten. Je vind ze snel en eenvoudig op Recupel.be.

Contacteer ons
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel