Skip to Content
Recupel zegt ‘Merci’ tegen Herentals met nieuwe verlichting

Recupel zegt ‘Merci’ tegen Herentals met nieuwe verlichting

MERCI om een lichtend voorbeeld te zijn! Recupel lanceert haar nieuwe communicatiecampagne voor de inzameling en recyclage van kapotte lampen. Herentals is, op vlak van recyclage van oude lampen, een voorbeeld-gemeente in Vlaanderen. Om hen te bedanken installeerde Recupel nieuwe verlichting in een donker plaatsje in de gemeente. Zo wil Recupel aantonen dat oude lampen gerecycleerd kunnen worden in nieuwe. Een boodschap die andere steden moet motiveren om te volgen. Merci Herentals!

Een lichtgevende onthulling op 11 oktober

Herentals organiseert deze donderdag een speciaal evenement met muziek en drankjes voor de onthulling van de lichtpunt in de zaal ’t Hof op de Grote Markt. Voor Recupel is dit teken van dankbaarheid aan de inwoners van de groene gemeente nog maar het begin:

"We zijn blij de inwoners van Herentals te belonen voor hun staat van dienst op het vlak van het afdanken en recycleren van hun oude lampen en armaturen. Wij danken hen hartelijk en moedigen iedereen aan om hun verlichte voorbeeld te volgen", zegt Ingrid Nolet, woordvoerder van Recupel. 

De reclamecampagne wordt op maandag 29 oktober 2018 gelanceerd op de Belgische televisiezenders voor een periode van 6 weken. Deze aanwezigheid op televisie zal gekoppeld zijn met een verhoogde aanwezigheid op social media. Het doel van Recupel vzw is om iedereen te stimuleren om aan dezelfde recyclage-kar te trekken. Hoe meer oude lampen we binnen krijgen, hoe beter!

Wees verbonden met de datum van 29/10/18 en laat u verlichten!

Van oude lampen, worden nieuwe gemaakt

De inwoners van Herentals doen het bijzonder goed qua correct afdanking van lampen. In 2017 werd er in België gemiddeld 1,59 lampen per inwoner ingezameld. Herentals deed maar liefst 47% beter met gemiddeld 2,34 lampen per inwoner.

In 2017 zijn er meer dan 38 miljoen elektrotoestellen (38.122.530 apparaten) ingezameld. De fracties klein elektro en lampen zijn goed voor meer dan 90% van het ingezamelde aantal stuks. Het aantal ingezamelde kg per inwoner was meer dan 9,80 kg/inwoner in 2017. Ook op het vlak van hergebruik is België koploper met meer dan 4 miljoen toestellen die in hergebruik genomen werden. De hergebruiksector, die in volle groei is in ons land, draagt zo bij aan de verdere vooruitgang van de circulaire economie. Het is de ambitie van Recupel om inspanningen te blijven leveren om een circulaire maatschappij en een circulaire economie tot stand te brengen, waar afval wordt omgezet in grondstoffen die tot in het oneindige kunnen worden hergebruikt.

Wij heten u welkom op donderdag 11 oktober om 18u voor de onthulling van de Recupel Lichtpunt in de ’t Hof zaal op de Grote Markt in aanwezigheid van de gemeentebesturen. Muziek, drankjes & Verrassingen zijn voorzien!

Contacteer ons
Ingrid Nolet Recupel
Ingrid Nolet Recupel
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel