‘Recycleergem’ campagne van Recupel zoekt best recyclerende gemeente van België

‘Recycleergem’ campagne van Recupel zoekt best recyclerende gemeente van België

248 gemeenten steken schouders onder nationale inzamelactie oud-elektro

Brussel, 20 maart 2014 – Vandaag lanceert Recupel, de organisatie verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van oud-elektro, in samenwerking met Bebat voor de eerste keer de Recycleergem campagne. Recycleergem is een nationale campagne waarbij de deelnemende gemeenten kunnen meedingen naar de titel van best recyclerende gemeente van België. Aan deze eerste editie nemen in totaal 248 Belgische gemeenten deel. De winnende gemeente wordt beloond met de titel van best recyclerende gemeente en een reuze ontbijtpicknick voor haar inwoners.

Van 21 tot 29 maart zoekt Recupel via Recycleergem naar de best recyclerende gemeente van het land. Het concept is eenvoudig: de gemeente die het hoogste aantal kilo’s oud-elektro per inwoner verzamelt, wint de recycleergem titel en wordt tevens door Recupel getrakteerd op een reuze ontbijtpicknick voor haar inwoners. Met deze nationale actie wil Recupel in samenwerking met Bebat de Belgen motiveren hun oud-elektro en oude batterijen af te danken.

 “In elk huishouden zitten ettelijke kilo’s oud-elektro verscholen”, zegt Peter Sabbe, General Manager van Recupel. “Ervaring leert ons dat er in de kasten, op zolder, in het tuinhuis of de garage oude toestellen achterblijven. Dat zijn vaak toestellen die verouderd of defect zijn. Al die toestellen bevatten waardevolle materialen die mits correcte afdanking gerecycleerd kunnen worden tot bruikbare grondstoffen. Via deze Recycleergem campagne willen we iedereen oproepen om alle oude apparaten in te zamelen. ”

De eerste editie van de Recycleergem campagne werd door de Belgische gemeenten alvast met open armen ontvangen. In totaal registreerden 248 gemeenten zich voor de inzamelactie. Het gaat om 177 Vlaamse gemeenten, 6 Brusselse gemeenten en 65 Waalse gemeenten. Na afloop van de campagne selecteert Recupel een winnende gemeente per gewest op basis van het ingezameld volume per inwoner. De campagne loopt vanaf morgen op verschillende radio- en TV-zenders.

Wie zijn oud elektro of oude batterijen wil inzamelen kan dat doen via de traditionele inzamelkanalen. Kleine toestellen kunnen ingezameld worden bij de elektrohandels, groot en klein elektro kan steeds in het containerpark terecht. Apparaten die nog functioneren breng je best naar de Kringwinkel.

Voor meer informatie over de Recycleergem campagne kan je terecht op http://www.samenrecycleren.be/.

Alle beeldmateriaal in hoge resolutie kan je hier downloaden.

Over Recupel en AEEA

Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. Deze activiteiten worden gefinancierd door de Recupel-bijdrage, die de gebruiker betaalt bij aankoop van een nieuw toestel. AEEA worden als gevaarlijke afvalstoffen aanzien en zijn daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. De consument betaalt een Recupel-bijdrage bij elke aankoop van een nieuw huishoudelijk toestel. Deze bijdrage garandeert dat afgedankte apparaten, ingezameld door de distributie en in de containerparken, op een correcte manier worden verwerkt. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be.

Contacteer ons
Erik Lenaers MindShake PR
Erik Lenaers MindShake PR
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel