RecyclePunten van Recupel groeiend succes

Aantal partner-winkelketens stijgt gestaag, Recupel doet oproep om dienst verder uit te breiden

De RecyclePunten van Recupel, de inzamelboxen geplaatst in winkelpunten om de inzameling van klein elektro en lampen te verhogen en aan te moedigen, zijn een succes. Steeds meer winkelketens springen mee op de kar omdat ze merken dat de extra dienst geapprecieerd wordt door klanten. “De RecyclePunten worden intensief gebruikt door de consument. Een verdere verspreiding is dus niet meer dan logisch”, zegt Peter Sabbe, CEO van Recupel. Recente cijfers tonen aan dat ze al gezorgd hebben voor 2000 extra ton ingezameld klein elektro in 2016 in vergelijking met het jaar ervoor.

De RecyclePunten zijn geïntroduceerd in 2014, en op het einde van 2015 waren er meer dan 1500 verspreid over het hele land. Ze brengen een oplossing voor het correct en eenvoudig afdanken van klein elektro, lampen en TL-lampen. Voor het einde van 2016 is de doelstelling 2300 geplaatste RecyclePunten. “Veel winkelketens zijn snel overtuigd van de meerwaarde van RecyclePunten. Het is gratis, belangrijk voor onze maatschappij, en is een extra-dienstverlening die sterk geapprecieerd wordt door de klanten”, aldus Peter Sabbe.

RecyclePunten zijn momenteel vooral te vinden in winkelketens, maar gezien hun beperkte grootte kunnen ze overal geplaatst worden waar veel volk langskomt. “We krijgen steeds meer vragen van zowel openbare besturen (bv. gemeentehuizen) als van uitbaters van kantoorgebouwen en appartementsblokken om RecyclePunten te plaatsen”, zegt Sabbe. “Jammer genoeg laat de wetgeving dit momenteel nog niet toe, maar we hopen dat dit met de tijd evolueert.” Een optimaal inzamelnetwerk is namelijk in het belang van ons allemaal. Grondstoffen worden steeds schaarser, en het is veel efficiënter en ecologischer om ze op grote schaal uit gerecycleerd afval te halen dan ze aan de aarde te blijven onttrekken. De inzameling is hierbij de moeilijkste stap van het proces.

Ondertussen roept Recupel alle winkelketens op om de extra service van RecyclePunten beschikbaar te maken voor hun klanten.

Volgende winkelketens hebben reeds voor RecyclePunten gekozen:

Delhaize - Carrefour - Spar - Intermarché - Match Alvo - Champion - Cora - Brico - Gamma - Mr.Bricolage - Hubo - Mobistar - Action - Leenbakker - Decathlon - De Kringwinkel - Light Gallery - MediaMarkt - Supra Bazar - Vandenborre

*Bron: Gondola.be

Contacteer ons
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel