Safeshops label garandeert terugname oud elektro bij levering webbestelling

Samenwerking Recupel en Safeshops maakt e-commerce klant- en milieuvriendelijker

Safeshops, een vakorganisatie met kwaliteitslabel voor webshops, en Recupel, de vzw die de inzameling en recyclage van elektro-afval organiseert, hebben de koppen bij elkaar gestoken om in België de juiste dienstverlening bij online aankoop van elektro te garanderen. Peter Sabbe, CEO van Recupel, legt uit: “Een webshop heeft zoals een fysieke winkel de verplichting om een oud elektrotoestel te aanvaarden bij aankoop van een nieuw, wat in de praktijk vaak niet gebeurde.” Door de auditprocedure van Safeshops gericht aan te passen moet dit verleden tijd worden. “Het Safeshops label garandeert nu dat aangesloten webshops hierover volledig geïnformeerd worden en klanten de juiste service kunnen verwachten”, zegt Greet Dekocker, Directrice van Safeshops.

Dat ook elektro-apparaten in toenemende mate online gekocht worden, blijkt uit het feit dat IT en huishoudelektronica op de vijfde plaats van meest gekocht items staan. De e-commerce sector boomt in België  dan ook als nooit tevoren. Verwacht wordt dat de online-handel van producten en diensten dit jaar met 16,5% groeit tot 9,6 miljard euro.* “Safeshops is opgericht door een aantal toonaangevende Belgische webshops en heeft als voornaamste doelstelling het vertrouwen van consumenten in België in online shoppen en e-commerce te vergroten.”, zegt Greet Dekocker. “Het kunnen afgeven van een oud elektro-apparaat bij aankoop van een nieuw maakt daar deel van uit.”

Recupel werd door de elektro-industrie opgericht om te voldoen aan de aanvaardingsplicht. Die geeft aan dat een bedrijf dat een elektr(on)isch toestel op de Belgische markt brengt verantwoordelijk is voor de inzameling, het transport en de recyclage van het toestel wanneer het afgedankt wordt. “De aanvaardingsplicht geldt ook voor webshops, maar wordt niet stelselmatig toegepast. Samen met Safeshops nemen we een stap in de goede richting want iedere webshop met een Safeshops label wordt bij (her)certificatie hierop gewezen en gecontroleerd,” zegt Peter Sabbe

Momenteel wordt 39% van het aantal toestellen dat op de markt gebracht worden, ingezameld voor hergebruik en recyclage. Tegen 2019 moet dit in alle Europese lidstaten 65% worden. “Deze doelstelling zal enkel gehaald kunnen worden indien alle maatschappelijke actoren samen aan de kar trekken,” zegt Sabbe. “Producenten, consumenten- en milieuverenigingen en de verschillende overheden moeten allen dezelfde boodschap verkondigen: e-waste gooi je niet zomaar weg, je brengt het binnen.“

E-commerce vormt hierbij een specifieke uitdaging. “De afdankgewoontes van de consument moeten veranderen, maar daarvoor moet ook rekening gehouden worden met zijn aankoopgewoontes”, zegt Greet Dekocker. “Online shops met een goede dienstverlening begrijpen dit en handelen er naar.”

De onlineshops met een Safeshops label zijn te vinden op www.safeshops.be  

*Bron: Gondola.be

Over Recupel vzw

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2019 verzamelde en verwerkte Recupel 10,7kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten.
Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel vzw
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel