Sint-Lambrechts-Woluwe, de recycleerkampioen van Brussel

Sint-Lambrechts-Woluwe, de recycleerkampioen van Brussel

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe wint ‘Recycleergem’-campagne van Recupel

Sint-Lambrechts-Woluwe, 17 juni 2014 – Recupel, de organisatie verantwoordelijk voor het inzamelen en recycleren van oude elektroapparaten, organiseerde van 21 tot 29 maart jl. de actie ‘Recycleergem’. Hierbij ging ze op zoek naar de best recyclerende gemeente: de gemeente die per inwoner de grootste hoeveelheid oude apparaten (in kg) verzamelde, kreeg de titel Recycleergem toegewezen. Met 0,215 kg ingezamelde apparaten per inwoner kaapt Sint-Lambrechts-Woluwe de gouden medaille weg. 

De top 3 wordt in Brussel vervolledigd door de gemeentes Brussel stad (0,157 kg/inwoner) en Etterbeek (0.107 kg/inwoner). In Vlaanderen en Wallonië zijn het respectievelijk Tielt-Winge en Clavier die zich de beste recycleergemeente mogen noemen.

 « We zijn erg tevreden met het succes van de Recycleergem-campagne », aldus Peter Sabbe, general manager bij Recupel. “248 gemeentes  namen deel aan de wedstrijd en spoorden hun inwoners aan om hun afgedankte, zowel defecte als nog werkende, apparaten in te leveren. Deze actie sluit naadloos aan bij ons overkoepelend project, namelijk de Belgen aansporen tot en informeren over de recyclage van hun oude elektroapparaten.

Recycleergem had ook tot doel consumenten te informeren over recycleren en meer bepaald over het feit dat apparaten, ook al werken ze niet meer, door goede recyclage omgevormd kunnen worden tot hernieuwbare grondstoffen. Deze eerste editie is met 248 deelnemende gemeentes (177 in Vlaanderen, 65 in Wallonië en 6 in Brussel) een schot in de roos. De inwoners van de drie winnende gemeentes krijgen van Recupel een ontbijtpicknick cadeau.

“We zijn heel blij dat we een jaar lang de titel ‘Recycleergem’ mogen dragen”, zegt Grégory Matgen, Schepen van Milieu in Sint-Lambrechts-Woluwe. “Onze gemeente is altijd al actief geweest op gebied van recycleren. We zetten regelmatig acties op touw die onze inwoners moeten aansporen tot het verminderen, sorteren en recycleren van hun afval of spullen die ze niet meer gebruiken. In het kader van Recycleergem werkten we samen met onze lokale partners en verspreidden we informatie via verschillende communicatiekanalen. Zo spoorden we de mensen aan zich met hun oude apparaten naar verschillende inzamelplaatsen, en dan vooral het gemeentelijke containerpark, te begeven. Onze deelname aan de campagne is bijna vanzelfsprekend, gezien de talrijke recycleer- en sorteerprojecten die we op gemeentelijk niveau organiseren. De titel is volledig toe te schrijven aan onze inwoners en hun inspanningen. Recycleergem stimuleert ons ook om de huidige koers aan te houden en nieuwe initiatieven te lanceren, om spullen die we niet meer gebruiken toch nog een tweede leven te kunnen geven.”

 

Over Recycleergem

Recycleergem is een nationale campagne waarbij de deelnemende gemeentes strijden om de titel van ‘best recyclerende gemeente van België’. Het concept is eenvoudig: de gemeente die de grootste hoeveelheid oude elektroapparaten per inwoner (in kilogram) weet te verzamelen, krijgt de titel ‘Recycleergem’ toegewezen en kan bovendien genieten van een ontbijtpicknick voor haar inwoners.

Tijdens Recycleergem werden over heel België in totaal zo’n 8.643 ton elektroapparaten ingezameld.

 

Over Recupel en AEEA

Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. AEEA worden als gevaarlijke afvalstoffen aanzien en zijn daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. De consument betaalt een Recupel-bijdrage bij elke aankoop van een nieuw huishoudelijk toestel. Deze bijdrage garandeert dat afgedankte apparaten, ingezameld door de distributie en in de containerparken, op een correcte manier worden verwerkt. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be.

 

Voor meer informatie (niet voor publicatie)

MindShake PR
Elise Vincke
T: 02 478 18 44
M: 0476 44 96 64
@: elise@mindshake.biz

Contacteer ons
Elise Vincke MindShake PR
Elise Vincke MindShake PR
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel