Watermaal-Bosvoorde, de recycleerkampioen van Brussel

Watermaal-Bosvoorde, de recycleerkampioen van Brussel

Gemeente Watermaal-Bosvoorde wint ‘Recycleergem’-campagne van Recupel

Watermaal-Bosvoorde – Recupel, de organisatie verantwoordelijk voor het inzamelen en recycleren van oude elektroapparaten, organiseerde van 20 tot 28 maart jl. de actie ‘Recycleergem’. Hierbij ging ze op zoek naar de best recyclerende gemeente: de gemeente die per inwoner de grootste hoeveelheid oude apparaten (in kg) verzamelde, kreeg de titel Recycleergem toegewezen. Met 0,728 kg ingezamelde apparaten per inwoner kaapt Watermaal-Bosvoorde de gouden medaille weg.

De top 3 wordt in Brussel vervolledigd door de gemeentes Ganshoren (0,459 kg/inwoner) en Sint-Pieters-Woluwe (0.437 kg/inwoner). In Vlaanderen en Wallonië zijn het respectievelijk Zingem en Celles-en-Hainaut die zich de beste recycleergemeente mogen noemen.

«We zijn erg tevreden met het succes van de Recycleergem-campagne », aldus Peter Sabbe, General Manager bij Recupel. “315 Belgische gemeentes, ruim meer dan de helft,  namen deel aan de wedstrijd en spoorden hun inwoners aan om hun afgedankte, zowel defecte als nog werkende, apparaten in te leveren. Deze actie sluit naadloos aan bij ons overkoepelend project, namelijk de Belgen aansporen tot en informeren over de recyclage van hun oude elektroapparaten.

Recycleergem had ook tot doel consumenten te informeren over recycleren en meer bepaald over het feit dat apparaten, ook al werken ze niet meer, door goede recyclage omgevormd kunnen worden tot hernieuwbare grondstoffen. Deze tweede editie is met 315 deelnemende gemeentes (234 in Vlaanderen, 74 in Wallonië en 7 in Brussel) een schot in de roos. De inwoners van de drie winnende gemeentes krijgen van Recupel een ontbijtpicknick cadeau.

Het doet ons bijzonder veel plezier dat wij de Recycleergem-titel gewonnen hebben”, zegt Olivier Deleuze, burgemeester van Watermaal-Bosvoorde. “Onze gemeente en haar inwoners hebben altijd al blijk gegeven van dynamisme als het op recyclage aan kwam.  Een aantal jaren terug hebben Watermaal-Bosvoorde en Oudergem het initiatief genomen een gemeentelijk containerpark te openen om de bewoners er toe aan te zetten hun afval en zaken die ze niet langer gebruiken te sorteren en te recycleren. Gelijktijdig heeft de gemeente meerdere acties gelanceerd onder het motto “meer banden, minder spullen”:  organisatie van een ‘schenking’ 2 maal per jaar, organisatie van een maandelijks ‘repair-café’ door vrijwilligers, installatie van de ‘Give box’ in de wijken, … evenveel plaatsen waar defecte voorwerpen en voorwerpen die men niet langer gebruikt een nieuw leven krijgen.   Onze deelname aan de Recycleergem competitie was dan ook een evidentie.   De bekomen titel is een eer voor onze inwoners.  Dit moedigt ons aan onze aanpak verder te zetten en nieuwe initiatieven te lanceren om een nieuw leven te geven aan zaken die men niet langer nodig heeft.

Over Recycleergem

Recycleergem is een nationale campagne waarbij de deelnemende gemeentes strijden om de titel van ‘best recyclerende gemeente van België’. Het concept is eenvoudig: de gemeente die de grootste hoeveelheid oude elektroapparaten per inwoner (in kilogram) weet te verzamelen, krijgt de titel ‘Recycleergem’ toegewezen en kan bovendien genieten van een ontbijtpicknick voor haar inwoners.

Tijdens Recycleergem werden over heel België in totaal zo’n 8.830 ton elektroapparaten ingezameld. De stijging met 2% t.o.v. vorig jaar is grotendeels toe te schrijven aan een toename met 9% in de retail.  De RecyclePunten, inzamelmeubelen die sinds anderhalf jaar in de winkels worden opgesteld en die zorgen voor een zeer laagdrempelige inzameling van klein elektro en lampen, hebben zeker hun effect niet gemist.

 

Over Recupel en AEEA
Recupel staat sinds 2001 in voor de inzameling en de verwerking van afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in heel België. AEEA worden als gevaarlijke afvalstoffen aanzien en zijn daarom onderworpen aan een specifieke reglementering. Deze afvalstoffen dienen op een transparante, duurzame en efficiënte manier, én in overeenstemming met de afvalstoffenwetgeving, te worden opgehaald en verwerkt. Meer informatie vindt u op de website www.recupel.be.

Contacteer ons
Gerlind Martens Account Manager, MindShake PR
Gerlind Martens Account Manager, MindShake PR
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel