“Zuinigekoelkast.be” helpt Belgen duurzaam besparen

Energiecalculator berekent hoe energiefactuur en ecologische voetafdruk te verkleinen

Vanaf vandaag is de website “zuinigekoelkast.be” beschikbaar. Deze website moet de Belg helpen zowel zijn energieconsumptie als zijn ecologische voetafdruk te verlagen. “Een studie uitgevoerd door GfK heeft heel wat interessante zaken aan het licht gebracht”, zegt Suzanne Dautzenberg van GfK. “98% van de Belgen geeft aan dat ze zuinig omspringen met energie belangrijk vinden, maar slechts weinigen kennen het aandeel van het koelkastverbruik binnen het totale energieverbruik van het gezin”. De meeste Belgen weten ook niet dat de aankoopprijs van een koelkast slechts 20% van de werkelijke kost is, en dat de overige 80% elektriciteitskosten zijn. De bedoeling van “zuinigekoelkast.be” is om de Belg zo goed mogelijk te informeren, onder meer met een online calculator van energieverbruik, zodat hij een beslissing kan nemen die zowel het milieu als zijn portemonnee ten goede komt.

“Zuinigekoelkast.be”: zo heet de website die meer informatie geeft over het gebruik en verbruik van de koelkast, een elektro-toestel dat bijna iedere Belg in huis heeft. 25% van de bevolking heeft er thuis zelfs meer dan één staan. Bij het kiezen van een koelkast blijken energieverbruik en prijs de grootste rol te spelen. 70% verkiest een energiezuinig toestel om de elektriciteitsrekening te verminderen, terwijl 30% daarop let uit milieuoverwegingen.

“Aankoopprijs en verbruik zijn inderdaad twee heel belangrijke eigenschappen, maar slechts weinigen weten dat het energieverbruik veruit het meest bijdraagt aan de kosten”, zegt Suzanne Dautzenberg. 80% van de werkelijke financiële en ecologische kost van een koelkast zijn elektriciteitskosten bij het gebruik ervan, de aankoopprijs vertegenwoordigt slechts 20%. De onlinecalculator op de website laat toe het energieverbruik van zijn koelkast na te gaan en te berekenen hoeveel duurzaam bespaard kan worden door over te schakelen naar een energiezuinigere koelkast. Een koelkast met energielabel D vervangen door een koelkast met energielabel A+++ kan zo bijvoorbeeld per jaar een besparing van 139€ en 80% minder CO2-uitstoot betekenen. De calculator is een mooie hulptool die het mogelijk maakt een beslissing te nemen die een ecologische en economische win-win is.

De studie van GfK geeft ook aan dat 72% van de Belgen weet hoe ze hun koelkast moeten afdanken. “Een mooi cijfer dat nog verder moet stijgen”, zegt Peter Sabbe, CEO van Recupel. “En voor ons is het ook zeer belangrijk dat de consument weet wat er met zijn toestel gebeurt na afdanking”. Koelkasten van minder dan 10 jaar oud zijn welkom in De Kringwinkel voor hergebruik, anders komen ze bij een gespecialiseerde recycleerder terecht. Daar worden ze eerst ontdaan van hun schadelijke stoffen (“gedepolueerd”), een heel belangrijke fase bij koelkasten, om dan verbrijzeld te worden. Uiteindelijk worden de verschillende grondstoffen van elkaar gescheiden en wordt zo 85% van een koelkast verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

Contacteer ons
Over Recupel

Over Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-efficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in België opgericht. De financiële middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2016 verzamelde en verwerkte Recupel 10,2kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat van België één van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be.

Recupel
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel